Mali İstatistiklerin Maliye Balanlığına Gönderilmemesi Durumunda Ne Olur?

 

5018 sayılı kanun gereği, kamu idareleri kurumlarının mali işlemleriyle ilgili hazırladıkları mali raporları Maliye Bakanlığına Muhasebat Genel Müdürlüğüne göndermk durumundadırlar….

SORU


Kamu idarelerinin mali istatistik bilgilerini Maliye Bakanlığına vermemesinin sonuçları nedir?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Konunun 5018 sayılı Kanunun 53, 73 ve Muhasebat Genel Müdürlüğünün 16.09.2015 tarihli ve 46 Sıra Numaralı Genel Tebliğinin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Kamu idareleri bilgilerini Maliye Bakanlığınca sağlanan veri girişi olanaklarını kullanarak sunmaktadırlar. Hesap bilgilerini Tebliğde belirtilen sürede göndermeyen veya gönderilmiş olan hesap bilgilerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir.

1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyenlere, kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir ve Tebliğ çerçevesinde sonucundan Bakanlığa ve/veya ilgili Defterdarlığa bilgi verilir.

5018 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre verilen para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmadan, ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.

Diğer yandan, idari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, kamu idarelerince cezaya rağmen verilerin temini de sağlanmalıdır.

Ayrıca söz konusu göndermeme durumu, mevzuatta yer alan bir zorunluluk olması nedeniyle, bu zorunluluğa uyulmaması durumunda Muhasebat Kontrolörleri ya da kurum müfettişleri tarafından yapılacak olan disiplin soruşturması söz konusu olabilecektir…

 

kaynak:mevzuatsal.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.