Mahkeme Giderlerine İlişkin Örnek Sayıştay Kararları-1

Kamu zararı

Mahkeme Giderlerine İlişkin Örnek Sayıştay Kararları

MAHKEME GİDERLERİ

6. Daire

Karar Tarihi : 11.1.1996

Tutanak No : 8930

Sakarya Karasu Belediyesi Saymanlığı 1993

1989-1992 yılına ait hesapların özel bir danışmanlık şirketine (eksiklerin tamamlattırılması amacıyla) incelettirilmesi karşılığı yapılan ödemenin, bu işlemin yasal yetkilere sahip devlet memurlarınca yapılması gerektiğinden, mevzuata aykırı bulunduğuna ve söz konusu miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

8. Daire

Karar Tarihi : 12.3.1996

Tutanak No : 3490

Elazığ Belediyesi Saymanlığı 1994

Belediyenin kişilere ait taşınmazlara yol açmak, elektrik direği, su borusu, kanalizasyon kanalları geçirmek nedeniyle “istimlâksız olarak el atması” neticesinde hak sahipleri tarafından belediye aleyhine açılan ve mahkemelerde karar altına aldırılan davalar sonucunda davacılara istimlâk bedelleri dışında ödenen faiz, yargılama gideri, avukatlık ücreti ve mahkeme harcının, istimlâk kararlarını aldırmayan ve almayan yetkili ve sorumlulardan rucü’en tahsil edilmemesinde, onaylı imar planında gösterilen yerlerde istimlâk için umumi menfaat kararı alınmasına gerek olmadığı ve zaman ve ödeme bakımından belediyenin herhangi bir zararı olmadığı düşüncesiyle mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

4. Daire

Karar Tarihi : 6.3.1997

Tutanak No : 28344

Ayvalık Vakıf İşletmeleri Döner Sermaye Saymanlığı 1994

İşletmenin 1994 yılı muhasebe kontrol ve revizyonu işi için (tekdüzen muhasebe sistemine geçilmesi nedeniyle doğabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla) Yeminli Mali Müşavire danışmanlık ücreti ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

4. Daire

Karar Tarihi : 29.4.1997

Tutanak No : 28385

Kırıkkale Belediyesi Saymanlığı 1995

Belediyede işçi statüsünde şoför olarak çalışan kişinin ölümlü kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle Belediye Başkanlığı ve ilgili işçi aleyhine mahkemece hükmolunan tazminatın belediye bütçesinden karşılandığı; İlâma bağlı borçların infazını durdurmak mümkün olmadığından, belediye adına çıkan borcun ödenmesinden dolayı sorumlulara sorumluluk yüklemeye mahal olmadığı, belediyece ödenen tazminatın ahizinden tahsili için icra takibine başlanılmış olduğundan, Bakanlığına da yazılmasına gerek bulunmadığına,

2. Daire

Karar Tarihi : 30.4.1998

Tutanak No : 31977

Uludağ Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1995

2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20’nci maddesinde, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı ifade edildiğinden, bütünleme sınavında geçersiz not verilen bir öğrencinin idare mahkemesine açtığı davayı kazanması sonucunda mahkemece takdir edilen yargılama giderinin, 657 sayılı Kanununun 12’nci maddesine istinaden geçer not takdir edilmesi gereken sınav kağıdına geçersiz not veren öğretim üyesi tarafından ödenmesi gerektiğine,

1. Daire

Karar Tarihi : 24.9.1998

Tutanak No : 6571

Çankaya Belediyesi Saymanlığı 1995

Resmi oto sürücüsünün belediyeye ait olan özel bir araca arkadan çarptığı, açılan dava sonucu Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “belediye aracının tam kusurlu olduğu ve tespit edilen hasar tutarının davalıdan (Çankaya Belediyesinden) talep edilebileceğine” karar verildiği ve belediye bütçesinden bu tutarın ödendiği, bütçeden ödenen bu miktarın idarece kusurlu sürücüden tahsil edildiği bildirildiğinden mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.