KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI

muhasebe-16

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI

Yukarıda anılan, gerek yol gösterici, gerekse bağlayıcı nitelikteki, uluslararası metinlerin  ve çağdaş ülke mevzuatlarının incelenmesinden, kara para aklamaya ilişkin suç politikasının temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Kara para aklamanın suç olarak kabul edilmesi,
  • Kara paranın, ülkenin ekonomik ve mali sistemine girişi sırasında yakalanmasına dönük, önleyici düzenlemelerin yapılması ve malî istihbarat birimlerinin oluşturulması,
  • Kara paranın zapt ve müsaderesi,
  • Kara para aklama suçunda, ispat yükünün paylaştırılması ya da yer değiştirilmesi,
  • Uluslararası idari ve polisiye işbirliğinin, kara paranın zapt ve müsaderesine dair yabancı kararların infazı dahil, uluslararası karşılıklı adlî yardımlaşmanın güçlendirilmesi,

Belirtmek gerekir ki, tüm bu ilkelerin mevzuatlarda yer alması kadar, uygulamadaki sonuçları da, önem taşır.  FATF üyeleri, kara para aklama karşıtı ulusal bir mevzuatın etkinliğini değerlendirmek için, özellikle, şüpheli işlem bildirimlerinin sayısı, müsadere edilen mal varlığının tutarı, tutuklanan ya da mahkum olan sanık sayısı ve yerine getirilen adli yardım talepleri gibi, kriterleri dikkate almaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.