İşişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açacak

İçişleri Bakanlığı-1

İşişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Açacak

İçişleri Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi 23-27 Mart 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

TC.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı : 39062236-774.01.04-477 10/03/2015
Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : Personel Genel Müdürlüğünün 06.03.2015 tarihli ve 25308947-774.99/3499 sayılı

yazısı.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan personelin katılacağı 2015 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin modülünün kullanıcılarına yönelik “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi” yapılması ilgi yazı ile talep edilmekte olup;

Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yerleri belirtilen katılımcılardan oluşan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü Eğitimi” nin, 23 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında ve ekli program doğrultusunda Antalya’da yapılmasını,

Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, konferansçı olarak katılacakların ise sunum tarihleri ile sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli sayılmalarını,

Eğitime, konferansçı olarak katılacakların ek ders ücretleri ile konferansçı, program görevlisi ve kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde hava veya kara yoluyla yapacakları yol masrafları, yevmiyeleri ve konaklama ücretlerinin Başkanlığımız Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini,

Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince Program Yöneticisi olarak Personel Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı Hüseyin GÖKDEMİR’in, Program Sorumlusu olarak aynı birim Şube Müdürü Gönül KARAHAN ve Program Görevlileri olarak VHKİ Haydar ALTINOK ile Başkanlığımızda görevli VHKİ Eda BÜYÜKBAYRAM’ın, Mutemet olarak ise Başkanlığımızda görevli Tekniker Ali ÖZBULUT ile VHKİ Nuray AKGÜN’nün görevlendirilmelerini,

Tensiplerinize arz ederim.

Ahmet AVŞAR Eğitim Dairesi Başkanı

O L U R

10/03/2015

Aziz YILDIRIM Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.