İnşaat ve Taahüt İşlerinde Katma Değer Vergisi Tevfikatı

İnşaat ve Taahüt İşlerinde Tevfikatı

Katma Değer Vergisi Tevfikatı
Katma Değer Vergisi alacağını güvence altına almak amacıyla uygulanan vergi sorumluluğu ile ilgili olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın “Vergi Sorumlusu” başlığı altındaki 9.maddesinde “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir.” Denilerek Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini kullanarak seri no.lu KDV genel tebliği ile ve onarım işleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Buna göre birbirleriyle yaptıkları işlemler hariç olmak üzere taahhüt işi yaptıran;
• Genel ve katma bütçeli daireler
• İl özel idareleri
• Belediyeler

• Bunların teşkil ettikleri birlikler,
• Vakıflar tarafından kurulanlar hariç, diğer tüm üniversiteler,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki melek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Sermayelerin % 51 veya daha fazlası kamuya ait olan işletmeler,
• Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar,
Yaptırdıkları inşaat taahhüt işleri nedeniyle ödeyecekleri bedeli üzerinden hesaplanan % 18 KDV’nin 1/3’ünü tevkif ederek, sorumlu sıfatıyla 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edip ödeyeceklerdir.
Diğer taraftan yukarıda bahsedilen kurum ve kuruluşlara karşı üstlenmiş inşaat taahhüt işleri tamamen veya kısmen yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ise, işi devreden yüklenicinin de 89 ve 91 nolu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması gerekmektedir.
Bu uygulama nedeniyle yıllara yaygın inşaat taahhüt faaliyetinde bulunan işletmeler düzenleyecekleri faturalarda bu burumu açıkça belirtecek şekilde fatura düzenlemeleri gerekmektedir.
Örnek: Yıllara yaygın inşaat taahhüt faaliyetinde bulunan A şirketi yapımını sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı Okul inşaatı işinden dolayı 20.02.2005 tarihinde 1.000.000 YTL tutarlı 2 nolu hakediş düzenlenmiştir.
A şirketinin düzenleyeceği fatura şu şekilde olmalıdır.
2 NOLU HAKEDİŞ BEDELİ 1.000.000.
% 5 Stopaj 50.000.
KESİNTİ TOPLAMI 50.000.
NET TUTAR 950.000.
% 18 KDV 171.000.
1/3 KDV Stp. 57.000.
HESAPLANAN KADV 114.000.
TOPLAM TUTAR 1.064.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.