Himmet Karadağ Kimdir?

Himmet Karadağ

Doğum Yeri :
– Denizli
Doğum Tarihi :
– 1974
Eğitim Durumu :
2010–  MBA,  İşletme, The University of Exeter (İngiltere)
1995–  Lisans,  Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi
1991–  Lise,  , Antalya
Bulunduğu Görevler :
2012 –– Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Üyesi
2011 – 2012– Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
2011 – 2011– Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Grup Başkan Yardımcısı
2009 – 2011– Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Baş Hesap Uzmanı
2006 – 2008– Maliye Bakanlığı, Bakan Danışmanı
2005 – 2006– Gelir İdaresi Başkanlığı, Başkan Danışmanı
2002 – 2005– Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanı
1999 – 2002– Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzman Yardımcısı
1998 – 1999– Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir Uzman Yardımcısı
Katıldığı Eğitim Programları ve Aldığı Sertifikalar :
Arge Harcamaları ve Teknoparkların Teşviki kapsamında, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hazırlık çalışmaları ve bu kapsamda yapılan çalışma grupları
Vergi Konseyi Gelir ve Kurumlar Vergisi yasalarının yeniden yazımı çalışma grupları
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Bilgisayar Destekli Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Kurulması
Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Ambarının kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları
Gelir İdaresi Başkanlığı VEDOP 2 ve VEDOP 3 vergi daireleri otomasyon projeleri kapsamında birçok alt çalışma grubu
TC Kimlik numarasının Vergi kimlik numarasına dönüştürülmesi projesi
Avrupa Birliği sürecinde İngiltere Almanya ve Türkiye Gümrük ve Gelir idareleri arasındaki Twinig Projesi
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Ar-Ge ve Risk Analiz Merkezi Kapsamında, Banka ve diğer kaynaklardan toplanan veriler kullanılarak Bilgisayar Destekli Denetim çalışmalarının başlatılması
Değişik sektörler ile bankalar ve büyük şirketler nezdinde vergi denetimleri
Yabancı Dil :
– İngilizce
Medeni Durumu :
– Evli
Çocuk Sayısı :
– 4
Yayınları :
Kamu Özel Sektör Karma Örgütlerin Stratejik Kamu Yönetimine Katkısı, MBA Tezi, İngilizce (The Contributions of Hybrid Organisations in Strategic Public Management) 2009
Hesap Uzmanları Kurulunun Stratejik Analizi, İngilizce (Strategıc Analysıs Of Tax Insoectors Board.) 2009
Vergi Konseyinin Marketing İlkeleri Çerçevesinde Disiplinlerarası Değerlendirilmesi, İngilizce (Interdisciplinary Approach Public Policy Making Process with Marketing Perspectives on Tax Council in Ministry of Finance in Turkey) 2009
Finansal Leasing, Vergi Dünyası, No: 294, Kasım 2005
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergileme, Vergi Dünyası, No: 272, Mart 2004
Serbest Bölgeler ve Bazı Vergisel Sorunlar, Vergi Dünyası, No: 247, Mart 2002

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.