Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-7

Mahkeme-1

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-7

4. Daire

Karar Tarihi : 1.10.1996

Tutanak No : 28240

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1994

29.12.1997 gün ve 97/10468 sayılı “Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararının 2’nci maddesinde, “………faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.” denilmektedir.

Bu hüküm doğrultusunda, on günden az kalınan süreler için günlük hesaplama yapılması, %40’lık barajın aşılması halinde aşan kısmın değil, harcırahın tamamının %70’i üzerinden hesaplama yapılması ve %50 artırımlı günlük harcırahın değil, artırımsız harcırahın dikkate alınması gerekeceği cihetle; fazla ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

1. Daire

Karar Tarihi : 8.10.1996

Tutanak No : 6078

Ankara İl Özel İdare Müdürlüğü 1993

Özel İdare mensupları tarafından kurulan tüketim kooperatifine pirinç getirme işi için memuriyet mahalli dışına geçici görevli giden özel idare personeli, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen harcırah ödenebilecek kişiler kapsamına girmediğinden yolluk ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.