Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-4

mevzuat-9

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-4

5. Daire

Karar Tarihi : 22.10.1998

Tutanak No : 9434

Hazine Dış Tediyeler Saymanlığı 1996

Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde 6245 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi hükmüne göre tren, uçak veya vapur ile seyahatin mümkün kılınması nedeniyle özel araçlar ile seyahat edenlere, tren esas alınarak sürekli görev yolluğu verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 14.12.1998

Tutanak No : 8346

Diyarbakır DSİ 10. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1996

6245 sayılı Harcırah Kanununun 20’nci maddesi hükmüne göre, 18’inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi resmî tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek olanlardan yalnızca birisi için harcırah verilmesi gerekeceğinden, anne-baba refakatinde İzmir ve Ankara’daki hastanelere sevkedilen çocuğa refakat eden anne-babadan her ikisine de harcırah ödenmesinin mümkün olmadığına,

3. Daire

Karar Tarihi : 22.12.1998

Tutanak No : 228

Beyoğlu Mal Müdürlüğü 1996

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verilir” hükmü yer almakta, yine aynı Kanunun 59’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında harcırah memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir, denilmekte olduğundan, harcırahın emekli olan memur ve hizmetlinin ikamet edeceği yere hareket edeceği tarih itibariyle ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen nedenlerle, emekliye ayrılan ve 6245 sayılı Kanunun 59’uncu maddesindeki yasal süre içinde harcırah almak için müracaat eden memura, ikamet edeceği yere hareket ettiği tarih itibariyle geçerli olan gündelik üzerinden sürekli görev yolluğu ödemesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.