Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-2

Muhasebe-18

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-2

4. Daire

Karar Tarihi : 20.3.1997

Tutanak No : 28361

Artvin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1994

Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin tedavilerinin Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılamaması nedeniyle Artvin iline yakın olan iller yerine İstanbul, Bursa, Ankara gibi uzak illerdeki devlet hastanelerine sevk yapılmasında; gidilen yerde aynı miktarda gündelik ödeneceğinden ve hekimlerce de bu sevk gerekli görüldüğünden mevzuata aykırılık olmadığına, tahsil edilen miktarların ahizlerine iadesi için Bakanlığına yazılmasına,

8. Daire

Karar Tarihi : 1.4.1997

Tutanak No : 3774

Bartın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İlköğretim Müfettişlerinin il düzeyinde yaptıkları teftiş ve denetimleri esnasında Bartın ili, bağlı ilçeleri ve bunlara bağlı köylerine mutat taşıt araçları işlemekte iken bu taşıt araçlarını kullanmayıp ticari taksileri kullanmaları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 28’inci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden ticari taksilere bütçeden ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

4. Daire

Karar Tarihi : 1.4.1997

Tutanak No : 28373

Zonguldak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995

İlköğretim Müfettişleri ve Yardımcılarının günübirlik görev yolculuklarından sonra düzenledikleri bildirimlerinde görevin başlangıç-son saatleri gösterilmemiş ise de; ilköğretim müfettişlerinin yıllık çalışma programları uyarınca günlük çalışma saatlerini geçici görev mahallerinde geçirdikleri gerekçesiyle harcamada mevzuata aykırılık bulunmadığına,

3. Daire

Karar Tarihi : 15.5.1997

Tutanak No : 440

İzmir Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü 1994

Urla ilçesinde bulunan sosyal tesislerde görevlendirilen personele Başbakanlık Tasarruf Genelgesi hükmü uyarınca geçici görev yolluğu ödenemeyeceği ileri sürülmüşse de; söz konusu kişiler idare tarafından resmi görevli olarak gönderilmiş olup, fiilen görevde ifa edilmiş olduğundan, görevli personele geçici görev yolluğu ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 5.6.1997

Tutanak No : 3864

Çukurova Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı 1995

Çukurova Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün bulunduğu Doğankent’e Adana’dan idare tarafından sağlanan servis araçları ile gidilip gelindiğinden Adana ilinin memuriyet mahalli olarak kabul edilmesi gerekeceğine bu nedenle de döner sermaye saymanı, veznedar ve ambar memuruna 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesine istinaden geçici görev yolluğu verilmesinin mümkün görülmediğine,

6. Daire

Karar Tarihi : 4.11.1997

Tutanak No : 9417

İstanbul 1. Ordu Defterdarlık Saymanlığı 1995

Kıbrıs’a atanan askeri personelin İstanbul-Kıbrıs arası sürekli görev yolluklarına esas yer değiştirme masraflarının hesaplanmasında değişken unsurun (km. tazminatı) yurtdışı ve yurtiçi olarak ayrı ayrı hesaplanması, 6245 sayılı Kanunun 47/B maddesine ve 88/4787 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aykırı görüldüğünden söz konusu miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.