Gelirlerin İdarelerin Kurumsal Koduna Kaydı İle İlgili Genel Yazı

Muhasebe-19

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   : 90192509-010.03-1955 15/02/2016
Konu : Gelirlerin İdarelerin

Kurumsal Koduna Kaydı

İlgi : 27/04/2015 tarihli ve 90192509-010.03-4168 sayılı yazı.

Genel bütçe detaylı hesap planının bütçe gelirleri hesabının yardımcı hesap kodları itibarıyla gelirlerin hangi idarelerin kurumsal koduna gelir kaydedileceğine dair yürütülen ortak çalışma sonucunda oluşturulan cetvel ilgi (a) yazımız ekinde gönderilmişti.

Ancak, söz konusu cetvelde yer alan bütçe gelirleri hesabının yardımcı hesap kodlarından bazılarının diğer idareler tarafından da kullanılmasının talep edildiği Bakanlığımıza ulaşan yazı ve bilgilerden anlaşılmıştır.

Buna göre;

“01.01.01.01-Bey. Day. Gelir Ver.” (Gelir İdaresi Başkanlığı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

“03.06.01.02-Ecrimisil Gelirleri” (Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı)

“05.09.01.25-6100 S. K. Ger. İd. Öd. Gid. Av. Kullanılma Tut. İl. Gel Tah.” (İlgili İdare)

“08.01.09.06-Hane Halklarından” (İlgili İdare)

“08.01.09.99-Diğerlerinden” (İlgili İdare)

bütçe gelirleri hesabının yardımcı hesap kodlarından yapılan tahsilatların karşılarında belirtilen idarelerin kurumsal koduna gelir kaydedilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM :

5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.