Geçici Görev Yolluğunda Taksi Ödenmesi (Sayıştay Kararı)

Taksi-2

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih  : 18.03.2008

No       : 30013

 

Geçici olarak görevlendirilen memurlara havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile havaalanı arasındaki yol masrafı için taksi ücreti ödenmesinin mevzuata aykırı bulunmadığı hk.

 

375 sayılı ilamın 5. maddesiyle; 03-14 Mayıs 2004 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak “Toplam kalite yönetimi” ile ilgili eğitim programına katılmak üzere geçici olarak görevlendirilen …………………..’na havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile havaalanı arasındaki yol masrafı için taksi ücreti ödenmesi nedeniyle ……………….. TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle; geçici görevle gönderilen kişilerin temsil niteliğinde görevi olan kişiler olduklarını, kıyafet ve benzeri gibi ihtiyaç malzemelerini beraberinde götürmek zorunda kaldıklarını, görevlendirilen misafirhaneye mutat vasıta ile gidilemeyeceğini, bundan dolayı ikametgahtan havaalanına, havaalanından da idarece tahsis edilen misafirhaneye taksi ücreti ödenmiş ve beyan edilmiş olduğunu, ayrıca ilamda, mutat vasıta ücreti ve Havaş durağı ile misafirhane arası taksi ücreti dikkate alınmaksızın, beyan edilen ve ödenen taksi ücretinin tamamına tazmin hükmedildiğini, idarece tahsis edilen misafirhane ile Havaş durağı arasındaki mesafesinin taksi ücreti bakımından daha düşük olmadığı kanaatinde olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesinde yer alan “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olur.” hükmü gereği geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ikametgah veya vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki taksi ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir.

Bu nedenle dilekçi iddialarının kabul edilerek 375 sayılı ilamın 5. maddesiyle …………………….. TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.