Finansal Kiralama Sözleşmesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Önce Olması Gerektiği…Kik Kararı

ihale-1

araçların temin edilmesine ilişkin imzalanan finansal kiralama sözleşmesinin ihalenin ilk ilan tarihinden önce olması gerektiği

Toplantı No : 2015/052
Gündem No : 61
Karar Tarihi : 02.09.2015
Karar No : 2015/UY.III-2418
Şikayetçi:

Demyol İnş.Taah.Mad.Nak.Pet.Enerji Turizm San.Tic.A.Ş.&Özceylan Day.Tük.Mad.Oto.Petr.İni.Nak.Ve Taah.San.Tic.A.Ş. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

20.07.2015 / 61112

Başvuruya Konu İhale:

2015/51592 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel Ve İdare Malı Bitüm İle Sathi Kaplama Yapılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

BAŞVURU SAHİBİ:

Demyol İnş. Taah. Mad. Nak. Pet. Enerji Tur. San. Tic. A.Ş. – Özceylan Day. Tük. Mad. Oto. Petr. İnş. Nak. ve Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Diyarbakır Cad. Kültür Mah. İş Merkezi Kat : 5 No: 509 BATMAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü,

Büyükalp Caddesi Yenişehir/DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/51592 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü tarafından 10.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dahili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Demyol İnş. Taah. Mad. Nak. Pet. Enerji Tur. San. Tic. A.Ş. – Özceylan Day. Tük. Mad. Oto. Petr. İnş. Nak. ve Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 09.07.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.07.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.07.2015 tarih ve 61112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1894 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş ortaklıklarının özel ortağı tarafından sunulan finansal kiralama sözleşmesinin ihalenin ilanından daha sonra yapılmış olması nedeniyle kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuki dayanağı bulunmadığı, mevzuatta finansal kiralama sözleşmesinin, ihalenin ilan tarihinden önce veya sonra yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı, ihale ilanının 08.05.2015 tarihinde yayımlandığı, sözleşmenin ise 26.05.2015 tarihinde tescil edildiği ve ihale tarihine kadar olan ilk taksitin ödendiğine dair dekontun teklif dosyasında sunulduğu, isteklilerin kendi malı olan makineler için ihale tarihi esas alındığına göre finansal kiralama ile sahip olunanlar için de bu tarihin esas alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihalenin “Şanlıurfa ve Siverek Şube Şefliği Dâhili Yollarına Temel ve İdare Malı Bitüm ile Sathi Kaplama Yapılması” işi olduğu, açık ihale usulü ile 10.06.2015 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, Hek-Ta İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret Limited Şirketi – Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan benzer işlere ait tutarın ihalede istenen iş deneyim tutarını sağlamaması ve kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedenleriyle, Hasfalt İnşaat Madencilik Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Alphanlar Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San Tic. Ltd. Şti. – Acs İnş Madencilik Kimya Nakliye Gıda San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapılması nedeniyle, Udk Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İth. İhr. San. Tic. A.Ş. – Hi-Ka Nakliye İnşaat Taahhüt Madencilik Tur. Pet. Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Eskikale İnşaat Nakliyat Petrol Madencilik ve Tur. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ce-Ka Beton Madencilik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi, Equıty Plus Internatıonal İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Topalan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Güven İnş. Tur. Mad. San Tic. Ltd. Şti. – Hatice Bahar Doğan İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Sel-Ka İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd.Şti. – Sabri Kurtkapan İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle, Demyol İnşaat ve Taahhüt Madencilik Nakliye Petrol Enerji Tur. San. Tic. A.Ş. – Özceylan Dayanıklı Tüketim Maddeleri Otomotiv Petrol İnşaat Nakliye ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin kendi malı olarak istenen araçlara ilişkin sunulan belgelerin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, geçerli teklif sunan isteklilerden Ek-Pet İnş. San Taah. ve Tic. Ltd Şti. -Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Tem. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklifin sınır değerin altında olması nedeniyle, Akustik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Yamantaş İnş. Taah. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu değerlendirmeler neticesinde geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

İhale ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale ilanının yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğu, kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması durumunun ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edileceği, geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmalarının istenemeyeceği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinin 7.5.4 numaralı alt maddesinde ve İhale İlanının “Makine, Teçhizat ve Diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde

“1) Konkasör Grubu (Primer-Sekonder Grubu) 1 Adet 110’luk

2) Lastik Tekerlek Yükleyici (2008 model ve üzeri) 2 Adet (en az 1 adedi kendi malı)

3) Kamyon 10 Adet (En az 16 Ton ve 2008 model ve üzeri) (en az 6 adedi kendi malı)

4) Kompresör (Kompresör + Hortum) 1 Adet 210 cfm.lik

5) Figüre Makinesi 1 Adet

6) Asfalt Distribütörü 3 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

7) Damtrak mıcır Sericili kamyon 6 Adet (2008 model ve üzeri)

8) Süpürge 2 Adet

9) Lastik Tekerlekli Silindir 4 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 2 adedi kendi malı)

10) Mobil Mıcır Yıkama veya Eleme Tesisi 1 Adet (50 m3/s)

11) İzoleli Bitüm Nakline Uygun Tanker 7 Adet (En az 15 Ton ve 2008 model ve üzeri)

12) Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 4 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 2 adedi kendi malı)

13) Arazöz 2 Adet (En az 10 Ton ve 2008 model ve üzeri)

14) Greyder 2 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

15) Demir bandajlı silindir 2 Adet (2008 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

16) Kendi Yürür Mıcır serici 2 Adet (2006 model ve üzeri) (en az 1 adedi kendi malı)

İhaleye katılacak aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı: ruhsat ile birlikte, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.

Ruhsat çıkarılamayan iş makineleri için (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) ruhsat yerine fatura aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Distribütör monte edildiği kamyon ruhsatına işlenmiş olacak ve distribütör en az 2008 model olacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan birinin veya tamamının istenilen makine parkını tevsik etmeleri yeterli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan makine ve ekipmandan aşağıda yer verilen kısmının isteklilerin kendi malı olması gerektiği kriterinin belirlendiği görülmüştür.

Lastik Tekerlek Yükleyici 1 adet (2008 model ve üzeri)

Kamyon 6 adet (2008 model ve üzeri)

Asfalt Distribütörü 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Lastik Tekerlekli Silindir 2 Adet (2008 model ve üzeri)

Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı 2 Adet (2008 model ve üzeri)

Greyder 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Demir bandajlı silindir 1 Adet (2008 model ve üzeri)

Kendi Yürür Mıcır serici 1 Adet (2006 model ve üzeri)

Anılan Şartname’nin aynı maddesinde kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın tevsiki için ruhsat ile birlikte, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulacağı, ruhsat çıkarılamayan iş makineleri için (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) ise ruhsat yerine fatura aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesinin gerektiği, distribütör’ün monte edildiği kamyon ruhsatına işlenmiş ve en az 2008 model olacağı şeklinde düzenleme yapıldığı ve yapılan düzenlemelere ilişkin süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik herhangi bir şikayette bulunulmadığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda da ihalede teklif değerlendirilmesinin kesinleşmiş olan ihale dokümanına uygun olarak yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale iptal kararında başvuru sahibi İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma nedeni,

-Özel ortak Özceylan Dayanıklı Tüketim Maddeleri Otomotiv Petrol İnşaat Nakliye ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Asfalt Roleytank ve Kendi Yürür Mıcır Serici için finansal kiralama sözleşmesi sunulmuş ancak finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilk ilan tarihinden sonra yapılmış olması ve finansal kiralama sözleşmesinin noter onaylı olmaması, şeklinde ifade edilmiştir.

Demyol İnşaat ve Taahhüt Madencilik Nakliye Petrol Enerji Tur. San. Tic. A.Ş. – Özceylan Dayanıklı Tüketim Maddeleri Otomotiv Petrol İnşaat Nakliye ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde ;

İdari Şartname’de istenen Kendi Yürür Mıcır serici (1 Adet) araç için BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan finansal kiralama sözleşmesi ile bahse konu aracın tedarik edileceği şirket tarafından düzenlenen proforma fatura ile başvuru sahibince sözleşmenin yapıldığı şirkete yapılacak ödemelere ilişkin ödeme planı ve 05.06.2015 tarihli banka dekontunun sunulduğu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Fehmi Bekiroğlu tarafından düzenlenmiş olan Özceylan Dayanıklı Tüketim Maddeleri Otomotiv Petrol İnşaat Nakliye ve Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin kendi malı olan araçlara ilişkin “Özel Amaçlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu”nda bu aracın bulunduğu, Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı (2 Adet)’nın bu raporda yer aldığı, bu araçlar için ise 01.06.2015 tarihli alış faturasının sunulduğu, sunulan faturaların üzerinde “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhinin bulunduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede söz konusu finansal kiralama sözleşmesinin 21.05.2015 tarihinde imzalandığı, ödeme yapıldığına dair sunulan banka dekontunun 05.06.2015 tarihli olduğu, ihale ilanının ise 11.05.2015 tarihinde yayımlandığı, dolayısıyla başvuru sahibinin sunduğu finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilanından sonra imzalandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı belirtilmiştir. Anılan mevzuat hükmünde finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilan tarihinden önce imzalanması gerektiği açıkça belirtilmemiş olsa da ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kira bedellerinin ödendiğine yönelik belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, bu belgelerin sunulabilmesi için finansal kiralama sözleşmesinin ilk ilan veya davet tarihinden önce imzalanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan Asfalt Roleytank Kendinden Isıtmalı (2 Adet) araçların finansal kiralama sözleşmesi kapsamında bulunmadığı, bu araçlara ilişkin 01.06.2015 tarihli alış faturasının ve serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunun sunulduğu, İdari Şartname’de yer verilen düzenlemede ruhsat çıkarılamayan iş makineleri (Distribütör, Lastik Tekerlekli Silindir ve Kendi Yürür Mıcır Serici) için fatura aslının veya noter onaylı suretinin sunulabileceğinin düzenlendiği, ancak ruhsat yerine fatura sunulabilecek iş makinaları arasında asfalt roleytank’ın sayılmadığı ve bu nedenle araç için ruhsat ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. İstekli tarafından sunulan serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunda ilgili araca yer verildiği, araca ait alış faturasının sunulduğu ancak araç ruhsatlarının sunulmadığı bu nedenle sunulan fatura ve serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile asfalt roleytank araçların isteklinin kendi malı olduğunun tevsik edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, finansal kiralama yoluyla temin edilecek araçların isteklinin kendi malı sayılabilmesi için söz konusu araçların temin edilmesine ilişkin imzalanan finansal kiralama sözleşmesinin ihalenin ilk ilan tarihinden önce olması gerektiği, başvuru sahibinin sunduğu finansal kiralama sözleşmesinin ise ihale ilan tarihinden sonra imzalandığı, ayrıca isteklinin asfalt roleytank araçlar için ruhsat sunmadığı, sunulan belgeler ile araçların kendi malı olduğunun tevsik edilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,