Düzeltme Beyannamesi ve Matrah Arttırımı

denetci-3

2015 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan yıllık kurumlar vergisi beyannamesi için düzeltme beyannamesi vermiş olan mükellef matrah artırımında bulunurken düzeltme beyannamesindeki tutar mı esas alınacak?

  • Mükelleflerce ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.