Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar

Muhasebe-30

Selamlar

Bir alım piyasa fiyat ortalamasının 2 katı kadar dahi olsa devlet malzeme ofisinden yapılırsa bu alım mali sorumluluk getirmez mi? 3. madde istisnasına dayanılarak alım yapılması kamu zararına yol açabiliyorsa yükümlülük söz konusumudur. Örneğin piyasa fiyatının iki katına bir dizüstü pc alınırsa.

yardımınıza teşekkürler… Çarşamba, Mayıs 03, 2006 12:13:32 PM

Kamu İhale Kanununun 3′ üncü maddesinin e fıkrasında;

“e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. ” denilmektedir.

5018 sayılı kanunun 71′ inci maddesine

“Kamu zararı

MADDE 71.- Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, ” denilmektedir.

Kanunda belirtildiği üzere kamu zararından söz edebilmek için mevzuata aykırı işlem, karar vs. olması gerekir. Kamu alımlarında temel mevzuat 4734 sayılı kanundur.

4734 sayılı Kanunun 3′ üncü maddesinin e fıkrasında belirtilen “DMO ana statüsünde” belirtilen malzemeler içerisinde bilgisayar yer almaktaktadır. (bknz.http://www.dmo.gov.tr/malzeme_listesi.htm ).

Bu bakımdan alınması düşünülen bilgisayarlar, DMO’ den alınması halinde 4734 sayılı kanunun 3′ üncü maddesinde belirtilen istisnalar kapsamına girmekte olup, kamu ihale kanunu hükümlerinin istisnasını oluşturmaktadır. Nitekim DMO kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu alımla ilgili kamu zararı söz konusu olmayacaktır.Aktarılacak kaynak yine kamuya aktarılmış olacaktır.

Ancak; Devlet Malzeme Ofisinden alım yapılması konusunda bir zorunluluk yoktur.Özellikle DMO’ nin fiyatlarının rayiç fiyata yakın olması durumunda DMO tercih edilebilir. Bununla birlikte günümüz mali sisteminde ihtiyaçların rekabet ortamında piyasadan temin edilmesi esastır. Buna ilave olarak DMO’ den alınacak bilgisayarların servis problemi olabilecektir. Piyasadan temin edilmesi halinde satıcı firma servis imkanı da sağlayabilectir.

Ayrıca DMO her nekadar kamu kuruluşu da olsa, KİT lerin kurulma özelliği olan piyasa şartları içinde faaliyetlerini sürdürmesi ve piyasada rekabet ortamını bozmaması gerekir. Bu anlamda hukuksal olarak mali sorumluluk ortaya çıkmasa bile 2 misli fiyat ödenmesi genel hukuk ve mali mevzuatın (özellikle 5018 sayılı kanun ) ruhuna terstir.

Bu anlamda alınacak bilgisayarın (söylediğiniz DMO’ nin 2 misli fiyatları çerçevesinde) piyasadan temin edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Kolay gelsin iyi çalışmalar…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.