Dernek Üyeliğinden Nasıl Çıkılır? (İstifa Suretiyle Ayrılma)

Memur-11

Üyelikten Çıkma

Yukarıda da belirttiğimiz gibi derneğe üye olmuş bir kişi çeşitli nedenlerle dernekten ayrılmak isteyebilir. Bu demokrasinin bir gereği olduğu gibi kanunlarla da hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.33/II ve Dernekler Kanunu m.18/I de; “Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.” demektedir. Dolayısıyla üye olarak kalmak istemeyen bir kişi dernekten ayrılabilir. 18/I inci maddenin ikinci cümlesi de her üye istifa hakkına sahiptir demektedir. Yani üyelikten kendi isteği ile ayrılmaya “istifa” denmektedir.

Anayasamız ve Dernekler Kanunu üyelere dernekten ayrılma izni verdiğine göre artık derneklerde tüzüklerinde buna aykırı hükümler koyamazlar. Fakat üyelerin dernekten ayrılma isteklerini, ayrılmadan bir süre önce bildirmeleri şartı tüzükte yer alabilir. Tüzükte aksine bir hüküm yoksa, her üye altı ay önceden istifa arzusunu bildirmek şartıyla dernekten ayrılma hakkına sahiptir.(Medeni Kanun m.63)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.