Eğitim ve Öğretim Desteği İçin Düzenlenen Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı

  Bu çalışmada 5580 Sayılı Kanun gereği özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinde tevkifat üzerinde durulacaktır…..

Devam