Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Nedir? Kimler Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Olabilir?

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Nedir? Kimler Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Olabilir? Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları

Devam

İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Muhasebat Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380                                                                     22.04.2009*5610 Konu   : Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden muhasebe birimlerince tahsil

Devam

Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu Sorgulaması

Konuyla ilgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan tebliği aşağıda gösterilmiştir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.45/290                                                                 06/04/2009*4684

Devam