İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Muhasebat Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380                                                                     22.04.2009*5610 Konu   : Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden muhasebe birimlerince tahsil

Devam

Saymanlık Tahsilat ve Kontrol İşlemlerine İlişkin Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.MGM.0.23/17899                                                                                        25/10/2007 Konu : Saymanlık Tahsilat ve Kontrol İşlemleri ………………. VALİLİĞİNE

Devam

Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulaması Hk Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü SAYI  : B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02460                                                           09/03/2012 KONU: Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1

Devam