İhale Komisyon Tutanaklarında Görev Ünvanlarının Belirtilmemesi ve Komisyonun Eksik Toplanması (Kik Kararı)

Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklarda görev unvanlarının belirtilmemesi ve Komisyonun eksik sayıyla toplanması Toplantı No  : 2006/048 Gündem No  : 14

Devam

Elektrik Mühendisliği Mezuniyet Belgesi Yerine Verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomasının İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği

Elektrik Mühendisliği Mezuniyet Belgesi Yerine Verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomasının İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Toplantı No : 2015/061

Devam

Malzemeli Yemek Hizmeti Alım İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Malzemeli yemek hizmeti alımı işinde ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı

Devam