Bağımsız Denetimde Mesleki Özen ve Titizlik Standardı

Mesleki Özen ve Titizlik Standardı: “Denetimin yapılmasında ve denetim raporunun düzenlenmesinde mesleğin gerektirdiği dikkat gösterilmelidir” ca- Genel Açıklamalar: Bu standarda

Devam