Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Projenin Amacı

Projenin temel amacı, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır.

Projenin Temel Amacı;

ØBütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır.

ØNihai hedef olarak, E-Belgeye dayalı yeni devlet muhasebe sistemi veya tam elektronik devlet muhasebesi

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi, temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 06.11.2017 tarihi itibariyle yeni sisteme geçiş yapılacaktır.

Ø2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazete)

ØBKMYBS Politika Belgesi-Eylem Planı (2017-2020)

Øhttp://bkmybs.maliye.gov.tr

BEKLENEN FAYDALARI

ØKamu kaynaklarının  etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,

ØHarcama süreçlerindeki kontrol düzeyinin artması,

ØKamuda finansal raporlama imkanlarının geliştirilmesi,

ØKarar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemlerinin etkin ve yaygın kullanılması,

ØMali süreçlerdeki iş ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi,

ØElektronik belgenin yaygınlaşmasıyla birlikte, kağıt kullanımının en aza indirilmesi ve kağıda dayalı süreçlerden dolayı oluşan sorunların giderilmesi,

ØOtomasyon düzeyindeki artışa bağlı olarak insan kaynağının verimli alanlarda değerlendirilmesi,

Øİç ve dış denetim faaliyetlerinde bilgisayar destekli tekniklerin kullanım imkanının artması,

ØÜlkemizin içinde bulunduğu e-Dönüşüm sürecinin hızlanması.

 

İLGİLİ LİNKLER

http://test-kimlik.muhasebat.gov.tr

 http://test-mys.muhasebat.gov.tr

 http://muhasebattest.muhasebat.gov.tr

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi) ile ilgili hazırlanan eğitim videolarına Muhasebat Genel Müdürlüğünün web sayfasında EĞİTİM (Uygulama Eğitimleri) menüsü altında yer alan linkten ulaşılabilir. (http://egitim.muhasebat.gov.tr/)

 

Harcama Yönetim Sistemi Nedir?

Harcama Yönetim Sistemi (HYS), “Harcama Talimatı Onay Belgesi” ile “Ödeme Emri Belgesi’nin e-belge standartlarına uygun olarak elektronik ortamda hazırlamasına ve harcama işlemlerini yürütebilmesine imkan tanıyan bilişim sistemidir.

Harcama Yönetim Sistemi aşağıdaki modülerden oluşmaktadır;

ØHarcamalar

 • Harcamalar
 • Ödeme Emirleri

ØTanımlamalar

 • Abonelikler
 • e-Fatura

ØYolluk İşlemleri

 • Denetim Görevi Listesi
 • Denetim Avans Listesi
 • Yolluk Bilgi Girişi

ØReferanslar

 • Harcama Birimi Sorgula
 • Ödeme Kalemi Türü Sorgula

ØTaşınır Yönetimi

 • Taşınır İşlemleri

Harcama Yönetim Sistemi Giriş

Harcama Birimleri, https://mys.muhasebat.gov.tr/ adresinden Harcama Yönetim Sistemine ulaşabilir.

Sistemde;

1.Veri Giriş Görevlisi,

2.Gerçekleştirme Görevlisi,

3.Harcama Yetkilisi

4.Strateji Kullanıcısı

olarak dört farklı rol bulunmaktadır.

 1. Veri Giriş Görevlisi; “Harcama Talimatı Onay Belgesi” ile “Ödeme Emri Belgesini sistem üzerinden hazırlayarak Gerçekleştirme Görevlisine göndermektedir. Belgeler üzerinde imzası bulunmamakta ancak yaptığı işlemlerin kaydı sistem üzerinde tutulmaktadır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi; Veri Giriş Görevlisi tarafından hazırlanan belgeleri kontrol ederek onaylamakta veya belgeleri kendisi hazırlayarak sistem üzerinden Harcama Yetkilisine göndermektedir.

Gerçekleştirme Görevlisinin Harcama Talimatı Onay Belgesinde “Düzenleyen”, Ödeme Emri Belgesinde ise “Gerçekleştirme Görevlisi” sıfatıyla imzası bulunmaktadır.

 1. Harcama Yetkilisi; Gerçekleştirme Görevlisi tarafından sistem üzerinden gönderilen Harcama Talimatı Onay Belgesi veya Ödeme Emri Belgesini onaylayarak imzalamakta ve elektronik ortamda muhasebe sistemine göndermektedir.
 2. Strateji Kullanıcısı; harcama sürecine ilişkin ön mali kontrol işlemlerini yapmakta ve sistem üzerinden gerçekleştirdiği kontrollere ilişkin görüş yazısı düzenleyerek Harcama Yetkilisi veya Gerçekleştirme Görevlisine göndermektedir.

Kullanıcı, TC Kimlik Numarası ve şifresini girerek sisteme giriş yapabilir.

Harcama Yönetim Sistemi Modülleri

 1. Harcama Yönetimi

Harcama yönetimi modülü,

  Ø Harcamalar,

  Ø Tanımlamalar,

  Ø Yolluk İşlemleri,

  Ø Referanslar,

alt modüllerinden oluşmaktadır.

2.1. Harcamalar

2.1.1. Harcamalar

Harcama Yönetimi modülünden   HARCAMALAR alt modülü seçilir ve ekranı görüntülenir.

Harcama Bilgi Girişi ekranında aşağıdaki alanlar yer alır:

Ø Bütçe Yılı; içinde bulunan mali yıl bilgisi sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

Ø İşin Adı; gerçekleştirilecek harcamanın adı yazılır. (Örn; Mal Alımı)

Ø İşin Tanımı; gerçekleştirilecek harcamanın tanımı yazılır. (Örn; Demirbaş Alımı)

Ø Not; gerçekleştirilecek harcamaya ilişkin açıklamaların girileceği alandır.

Ø Ödeme Kaynağı Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Merkezi Yönetim Bütçesi)

Ø Ödeme Kaynağı Alt Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Maliye Bakanlığı Bütçesi)

Ø Harcama Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Mal ve Hizmet Alımları)

Ø Harcama Alt Türü; tanımlanan referans değerler içerisinden seçilir. (Örn; Taşınır Mal Alımı)

Ø Ön Ödeme Türü; gerçekleştirilecek harcamaya ilişkin ön ödeme yapılıp yapılmayacağı, ön ödeme yapılacaksa ön ödeme türü, ödemenin kime yapılacağı ve tutar bilgisi girilir

Konuyla ilgili detaylı açıklamaları Maliye Bakanlığınca yayınlanan

http://egitim.muhasebat.gov.tr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/1_MGM_Muhasebe.pdf

Bütünleşik Muhasebe Eğitim Rehberinde  bulabilirseniz…..

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.