Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Artık Gün İçin Ayrıca Satır Açılmasına Gerek Olmadığı

birim fiyat teklif cetvelinde artık gün için ayrıca satır açılmasına gerek olmadığı

“…Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.12 nci maddesinde artık güne ilişkin olarak; “78.12. İdari şartnamede, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve/veya bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadarki gün sayısı ve işin bitiş tarihinden bir önceki ayın son gününe kadarki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır. Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü ve işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç tarihi ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Bu açıklama gereğince, birim fiyat teklif cetvelinde artık gün için ayrıca satır açılmasına gerek olmadığı, isteklilerin tekliflerini verirken artık günü dikkate almak suretiyle hesap yaparak teklif verecekleri anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.