Belediyeler Yapı Kullanma İzin Harcından Muaf mı?

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü verdiği görüşte aşağıdaki sonuca varmıştır:

“…Bu itibarla, iş ortaklığınızca yapılacak olan … Belediyesi Kent Meydanı, Çok Katlı Yeraltı Otoparkı ve Sosyal Tesis inşaatı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması halinde söz konusu inşaata ilişkin olarak düzenlenecek bina inşaat ruhsatının 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince bina inşaat harcından istisna tutulması mümkün bulunmakla birlikte, 2464 sayılı Kanunda imarla ilgili harçlara ilişkin olarak belediyelere tanınan herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından söz konusu inşaatın yapı kullanma izni harcından istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.”

Sonuç; belediyeler yapı kullanma izin harcından muaf değildir….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.