Belediye Şirketlerini Kim Denetler?

Bayan-6

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETLENMESİ

Belediyeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 70. maddesine göre özel hukuk hükümlerine tabi ticaret şirketleri kurabilmektedir

Şirket kurabilmek için, Türk Ticaret Kanunundaki şartlara ilave olarak, 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince Belediye Meclisi kararı ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı da gereklidir.Ticaret şirketleri kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilirken belediye şirketlerinin sınırları 5393 sayılı Belediye Kanunu 14–15 maddeleri ile sınırlandırılmıştır. Yani belediye şirketlerinin faaliyet alanları kanunen belediyelerin görevleri ve hizmet alanlarıyla sınırlı olmak zorundadır.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİ DENETLEMEKLE GÖREVLİ BİRİMLER KİMLERDİR?

1-        Başbakanlık Müfettişleri

2-        Muhasebat Kontrolörleri ve Muhasebe Denetmenleri

3-        Maliye Müfettişleri

4-        Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelirler Kontrolörlerinin ve vergi denetmenleri,

5-        Türk Ticaret Yasası yönüyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu,

6-        Sayıştay denetçileri

SONUÇ

Belediye şirketlerindeki iş ve işlemlerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun yapılmasının ve üretilen kaynakların aynı şekilde kullanılması için gerekli denetim çalışmalarının yapılması ilgili şirketlere disiplin getireceği bir realite olmakla birlikte, piyasada pazarlanan mal ve hizmetler üreten bu şirketlerin yöneticilerinin belirli dönemlerde karar almada sıkıntı çekeceği, denetimin bir performans ölçme yerine cezalandırmaya dönüşmesiyle de, kentsel getirileri tekrar kentlilere sunan bu kıymetli şirketleri verimsiz hal getireceği değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.