Belediye Meclis Üyesi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

 

Belediye meclis üyesinin, belediyede meclis üyeliği görevi devam ettiği süre zarfında kendi isteği ile SSK ile ilişkilendirilmiş olması, kıdem tazminatı almasını gerektirmeyeceğine dair Sayıştay Temyiz Kurulu kararı aşağıda gösterilmiştir.

 

Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren ve kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen paradır.
Kıdem tazminatı, işverene yüklenmiş, kanundan doğan kendine özgü bir ödeme yükümlülüğüdür.

Kıdem tazminatına mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde (halen yürürlükte) yer verilmiş olup, bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenebilmesi için, temel şart İş Kanununa tabi işçi olmak gerekmektedir.

Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcıları, belediyeye seçilerek gelmesi nedeniyle belediye ile meclis üyesi arasında hizmet akdi ilişkisi bulunmamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcıları “işçi statüsünde” bulunmamaları nedeniyle yaşlılık aylığına hak kazanmış dahi olsa kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olamayacaktır.

Konu hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 13.09.2011 Tutanak Tarihli, 33603 Tutanak Nolu kararında; “ ilgilinin 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine istinaden yapmış olduğu başkan yardımcılığı görevi nedeniyle kendi talebine bağlı olarak SSK ile ilişkilendirilmiş olması, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ilgili kişinin işçi olarak tanımlanamayacağı gibi bu şekilde kurulan ilişki de işçi-işveren ilişkisi değildir. Ortaya çıkan bu hukuki durum 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde yer alan hükme istinaden bir görevlendirmedir. Bu görev sırasında ilgilinin talebine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmesi ilgililerin sosyal güvencelerinin sağlanmasına yöneliktir.” Hususlarına dikkat çekilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.