Bağımsız Denetim Sisteminde Yaşanan Sorunlar

muhasebe-4

KGK BAŞKANI SAYIN SEYİT AHMET BAŞ ‘IN BAĞIMSIZ DENETİM PANELİNDE YAPTIĞI KONUŞMA VE ANALİZİ

SPK aleyhine açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi..
2015 YILINDAN SONRA DA BİREYSEL DENETİM YAPILABİLECEK Mİ?
Bugünkü standartlarımız bireysel bağımsız denetçiliği kabul etmiyor, tek kişi olarak bu iş yapılamaz. Ancak şirket dışında ekip halinde bir sorumlu denetçi ve iki denetçi ile denetim yapıldığı takdirde mevzuatımız buna izin veriyor.
BİREYSEL DENETİM SÖZLEŞMELERİ SAYISI….
2014 yılında bireysel denetçiler tarafından 75 adet şirket dışı sözleşme yapıldı, üç kişilik ekip olanlara onay verdik. Üç kişilik ekip olmayanlardan ise ek taahhütname ile 3 kişilik ekip ve yardımcı istenildi. Bu denetimlerin asgari üç kişilik ekiple yapılabileceğine dair onay verdik. Çok küçük bir işletme varsa sadece sorumlu denetçinin yapabileceği ona da onay verilir, yani bu iş kapasite meselesi.Bu husus küçük işletmeler standardında yazılıdır.
SPK VE KGK ARASINDAKİ YETKİ ALANI..
SPK VE KGK arasında vuku bulan yetki tartışması, SPK denetçisi KGK denetçisi ayırımı kabul edilemez.
SPK ve KGK arasındaki KAYİK lerle ilgili uygulama farkları ne zaman giderilecek sorusunun cevabı;
Bağımsız denetim yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte SPK nın o alana ait yaptığı düzenlemeler otomatik olarak yürürlükten kalktı. SPK nın bu alanda yaptığı tebliğlerle ilgili görüş verdik, siz bu alanda denetim yapacak kuruluşlardan ilave şartlar arayabilirsiniz, ancak denetçinin niteliklerine ilişkin yetkiniz yok dedik, tebliği bizim görüşlerimiz dikkate alınmadan yayınlandı.
Sabri Orta/Bağımsız Denetçi
SPK nın bu tebliğ idare hukuku açısından yetkisiz olarak yayınlanmıştır. Bizde Danıştay’a gittik, mahkeme kısa bir süre içinde de SPK nın bu tebliğinin yürütmesini durdurdu. Bugün itibariyle KAYİK denetimi , KAYİK dışı denetimlerle ilgili , gerek denetçilerle ilgili gerekse denetim kuruluşları ile ilgili yeni bir tebliğ yapılmadan SPK nın uyguladığı bir mevzuat yoktur. KGK dan alınan yetki ile KAYİK denetimi yapılabilir. Daha önce SPK dan yetki almış şirketler SPK kapsamında denetim yapabilir, daha sonra bizden yetki alan şirketlerde bu denetimleri yapabilir. Ancak SPK nın bunu kabul etmemesi halinde mahkemeye gidilerek, mahkeme kararıyla bu yetkilerini alabilirler. Bu konu ile ilgili SPK nın tebliğ yayınlaması gerekmektedir, eğer tebliğ yayınlamaz sa ilave bir husus istemiyor demektir. Bunun dışında kanuni bir gerekçe koymadan ben sizin şirketinizi tanımam demesi SPK nın yetki alanına girmemektedir.
ROTASYON UYGULAMASI
Rotasyon uygulamasından dolayı ücretlerin % 50 oranında çok düştüğü belirtilerek , rotasyon uygulamasına sıcak bakılmadığının sinyalleri verildi. Benim görüşüm… Bu düşünce ışıgında TTK da belirtilen rotasyon uygulamalarının ertelenmesi gündeme gelebilir. Son beş yıl içinde gelirlerin % 30 undan fazla olaması hali ve 7 yıllık rotasyon uygulaması bu durumdan etkilenir.
SÖZLEŞMELERİN KGK YA BİLDİRİLMESİ
İhtiyari veya zorunlu olsun her türlü sözleşmeler KGK ya gönderilecek. Aynı standartlara tabii bunların zorunlu olup olmadığına bakmayız demektedir. Doğru kapasiteyi tespit edebilmek için bu gereklidir.

Bağımsız denetçilerden rapor ve denetlenen şirkete ait. sözleşme içinde yer alan başta bazı bilgiler istiyoruz, daha sonra daha detaylı bilgiler isteyeceğiz. Zaman içinde de bazı bildirimler alacağız , bu bilgiler risk analizinde kullanılacak. Biz bu bilgileri elektronik ortamda alacağız.
MÜHÜR ALINMASI ZORUNLULUĞU
Bu konular mühür dağıtımı aşamasında çok tartışıldı sorumlu denetçiler dışında ki denetçilerin mühür alması zorunlu değil.
TOPLAM BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET SAYISI
2015 yılında 5000 şirket , 2016, 2017 ve sonrasında 25.000 şirket zorunlu bağımsız denetime tabii olacak sınırlı bağımsız denetime tabii olanlarla toplam denetlenen şirket sayısı 35.000 civarında olacak
DENETLENEN ŞİRKETLERİN YÜZDELERİ
Denetlenen 5000 şirketin hasılatının % 75 i dört büyük şirketlerce alınmakta , denetlenen şirketlerin ise % 57 si dört büyükler tarafından yapılmaktadır. Denetim şirketlerinin 12 sinin ise müşterisi yoktur
Sabri Orta/Bağımsız Denetçi
Bu yazıma kaynak teşkil eden gönderiyi sağlayan Sayın Selahattin İpek’e çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.