İhalede hak ve menfaat kaybı durumu söz konusu değilse şikayet başvuru ehliyeti olmadığı

ihaleye ilişkin bir hak veya menfaat kaybına uğramasının muhtemel olmadığı görüldüğünden şikayet başvuru ehliyetinin olmadığı Toplantı No : 2016/017 Gündem

Devam