Ataması Yapılamayan Eşler İçin Ödeme Kimlere Yapılır?

 

ATAMASI YAPILAMAYAN EŞLER İÇİN İZİN SÜRELERİ VE ÖDEME

 

-657 (9.4.1990 – KHK 418/5 ile değişik ) Md.72 ikinci fıkrası ve ek fıkralar

 

-Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi  memurun atandığı yerde eşinin  atanacağı teşkilatın  bulunmaması ya da teşkilat  olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin  görev  süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

 

-Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diger ödemelerine karşılık  olarak, aylık (Taban ve kıdem aylığı dahil) ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten  sonraki net miktarının eşleri; olağanüstü  hal bölgesine dahil illerle  bu illere mücavir  olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60’ı,

 

-Kalkınmada 1.derecede öncelikli  yörelerde görevli  olanlara % 50’sı,

 

-Kalkınmada 2.derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25’i

 

-Kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

 

-Eşleri  diğer yörelerde görevli olanlar ise izinli sayılır. Bunların kadroları  eşlerin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir suretle geçemez. Bu personelin kademe ilerlemesi, emeklilik  ve bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Bu sürelerin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının  her ay kendilerince T.C.Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.