Alternatif Teklif Nedir? İhalede Alternatif Teklif Verilebilir mi?

Alternatif teklif verilebilir mi?

İhale şartnamesinde açıkça alternatif teklif verilebileceği yazılı değilse, alternatif teklif verilmesi mümkün değildir. İhalede, aynı kalemde ve aynı firma tarafından, teknik şartnameyi karşılayan birden fazla ve farklı teknik özelliklere sahip mal teklif edilmesi alternatif teklif verme anlamına gelmektedir. Bir başka anlatımla Alternatif teklif yapılabileceğinin belirtilmemesi halinde bir firma aynı kalemde, farklı özelliklere haiz ürünler teklif edemez. Bir başka örnekte ise, bir ihalede bir istekli birden fazla kalem varsa aynı kalemlerde olmamak kaydı ile farklı kalemlere kendine ait tüzel kişilerle teklif verebilir. Ancak asla ve asla kendine ait veya yarısından fazla hissesine sahip olduğu bir firma ile veya yine müdürü konumunda olduğu bir firma ile, kendisi veya başkaları adına dolaylı veya doğrudan, vekaleten veya asaleten, aynı ihalede aynı mala teklif veremez(Madde 17/D). Aksine davranış hem ceza hem de yasaklılık nedenidir. Bu eylem aksine Alternatif teklif olarak değil ihaleye fesat karıştırma olarak nitelendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.