Adaylık Süresi Sonunda Başarısız Olma

 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısız Olma

Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

Aday memurlara 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezaları verilebilir. Verilen cezalar doğrultusunda bu cezalar nedeniyle aday memurun adaylığına da son verilebilir.

Aday memurun adaylığı en fazla 2 yıl sürebilir. Azami bu süre içerisinde aday memur ya asli memur olarak atanmalı yada mevzuat çerçevesinde (yukarıda belirtilen durumların oluşması halinde) görevine son verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.