4483 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma İzni Verilmesi

mevzuat-1

Yetkili mercii soruşturma açılmasına ilişkin kararını ön inceleme dahil en çok 45 gün (30 gün + zorunlu hallerde ilave 15 gün) içinde gerekçe göstererek verir. Bu kararın hangi süre içerisinde C. Başsavcılığına gönderileceği konusunda bir sınırlama getirilmemiştir. Soruşturma izni şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma (hazırlık ve son soruşturması) sırasında ortaya çıkması muhtemel konuları içerir. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıkarsa yetkili merciden yeniden izin alınmalıdır. İzin verilen olaydan ve konudan ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıkması demek; belirlenen suçun dışında yeni bir suç konusunun bulunması demektir.

Suçun hukuki niteliğinin değişmesinde yeniden izin alınması gerekmez. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi ise; TCK na göre tespit edilen bir suçun belirlenen madde kapsamında değil de başka bir madde kapsamında olduğunun anlaşılması demektir. Örneğin TCK madde 230 taki “görevi ihmal” suçundan ön incelemesi yapılıp soruşturma izni verilen bir konuda bu fiilin TCK madde 240 taki “görevin genel nitelikte kötüye kullanılması” suçuna girmesi halinde yeniden izin alınmasına gerek olmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.