4046 S.K 22 nci Maddesine Göre Araştırmacı ve Uzman Kadrolarına Atananlara Aile Yardımı Ödenebilir mi?

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17/03/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.15456–5/2991 sayılı yazısıyla konuya açıklık getirilmiştir.İlgili yazıya göre 4046 s.k kanun kapsamında naklen başka kurum kadrolarına atananlara Aile Yardım Ödeneği ödeneceği yönünde görüş bildirilmiştir.

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 Sayı        : B.07.0.BMK.0.15.115456-5

 Konu      : Aile Yardımı

 17/3/2008*02991

 ………………………………………………………….

 Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli yazılardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca eş ve çocuklar için yapılan aile yardımının, ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan personele ödenmesinde tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin olarak tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Fark tazminatına ilişkin yasal düzenlemelerde ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonları için yapılan ödeme unsurları arasında Devlet memurlarına belirli durumlarda sosyal yardımlar kapsamında ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine yer verilmediğinden, söz konusu aile yardımından dolayı, ilgililere yapılacak fark tazminatı ödemelerinde herhangi bir azalmaya yol açılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Buna göre;

1- İlgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan personelin fark tazminatına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin kıyaslanacak tutarların, aile yardımı ödeneği dâhil edilmeden hesaplanması,

2- Aile yardımı ödeneğinin, ilgililere yapılacak fark tazminatı ödemeleri dışında ayrıca ödenmesi,

3- Fark tazminatı ödemelerinden yararlanmaya başladıkları tarihten sonra aile yardımı ödeneğine hak kazanan personelin, aile yardımı ödeneğine hak kazandıkları tarihten itibaren yine aynı şekilde aile yardımı ödeneğinden yararlanması,

4- Geçmiş dönemlere ilişkin olarak da, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplama yapılarak ilgililere aile yardımı ödeneği ödenmesi,

5- Geçmiş dönemlere yönelik hesaplama yapılırken, ilgililerin fark tazminatına esas eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin kıyaslanacak tutarın içinde aile yardımı ödeneğinin bulunması halinde, söz konusu aile yardımı ödeneği ile aylar itibarıyla yeni kadrosuna ilişkin ödenen aile yardımı ödeneği arasındaki farkın ilgililere ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz / rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.