2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması

Muhasebe-5

2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması

İhale komisyonlarının oluşumu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13’üncü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ise 6’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Şimdi her iki Kanunda ihale komisyonlarının oluşturulmasını maddeler halinde inceleyerek, karşılaştırmasını yapalım.

a) 2886 Sayılı Kanunda ihale komisyonu en az üç kişiden oluşmakta iken, 4734 sayılı Kanunda en az beş kişiden oluşmaktadır.
b) 2886 Sayılı kanunda ihale komisyonlarına üyelerden birinin maliye memuru olması şartı aranırken, 4734 sayılı Kanunun ilk halinde, genel ve katma bütçeli kuruluşların alımları için oluşturulacak ihale komisyonlarında bir üyenin maliye memuru olma şartı getirilmiş ancak, 5436 sayılı Kanunla bu şart kaldırılmıştır.
c) 2886 Sayılı Kanunla komisyon üyelerinin ihaleyi yapan idare personelinden olma şartı aranırken, 4734 sayılı kanunla ihaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınması konusunda idarelere seçimlik hak verilmiştir.
d) 2886 Sayılı Kanunla ihale kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzman görevlendirebilmesi mümkünken, 4734 sayılı kanunla komisyon üyeleri dışında hiçbir uzman personel ihaleye katılamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.