2019 Yıllık Ücretli İzin Hesaplama

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)……………………………………………………………….14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara…………………………………………………………….20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar………………………………26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi…..En az 20 Gün

 

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti Nasıl Hesaplanır

Yıllık İzin Nedir?

Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 50. madde ile güvence altına alınmıştır. Personel, işyerinde işe başladığı günden itibaren en az 1 yıl çalıştığında yıllık ücretli izin hak edecektir. 1 yılın hesabına deneme süresi de dâhildir. Yani deneme süresi ile işe başlamış bir çalışan, yıllık ücretli izin hakkını deneme süresinin başladığı tarih olan işe başladığı tarih itibariyle 1 yılı doldurduğunda hak edecektir.

Yıllık İzin Hak Edişi ve Kullanımı

4857 Sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

Sözleşme veya sözleşme eki niteliğinde olan ek sözleşmeler ile belirlenen son ücret, brüt ise son brüt ücret üzerinden, net ise son net ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesabında, sadece çıplak ücret (asıl ücret) esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır.

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti her türlü yasal kesintiye tabidir. Asıl ücrette hangi kesintiler yapılıyorsa izin ücreti de aynı kesintilere tabi olacaktır. Bu kesintiler, SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisidir.

Avans İzin Uygulaması

İş Kanununda yer almayan, işverenin inisiyatifinde olan avans izin konusu, çalışanların, yıllık izin hak etmedikleri halde önceden yıllık izin kullanabilmeleri durumudur. Avans izin kullanan çalışanların işten çıkmaları durumunda, kullanılan izin gün sayısı ile orantılı olarak hesaplanan yıllık izin parası son ay (çıkış) bordrosunda kesinti olarak gösterilebilir fakat bu kanunen kesin ve doğru bir uygulama değildir. Çünkü işverenin kendi inisiyatifini kullanarak işçi hak etmeden yararlandırdığı avans yıllık izinlerin kesintiye söz konusu olmaması gerekmektedir. Bir başka açıdan işçi de henüz hak etmediği avans izin parasını işverenden talep edemez.

 Kullanılmayan Yıllık İzin Hakları Yanar mı?

Yıllık izinlerin hak edildikleri dönem için kullanılması esastır. Fakat farklı sebeplerden dolayı bir sonraki hizmet yılı için hak edilen izinler, anılan hizmet yılında kullanılmadıysa işçinin izin hakkı kaybolmayacak, devam edecektir. İşverenin ayrılan personeller için kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Örnek Hesaplama:

Brüt ücreti 2.500 TL ve toplam kullanılmamış izin gün sayısı 10 olan çalışanın işten ayrılması durumunda kullanılmamış yıllık izin parası aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

2.500/30*10= 833,33 TL (Brüt)

Son olarak, yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Zamanaşımı süresi ise 5 yıldır ve ödenmediği zamanlara ait olarak yasal faiz işletilecektir. Yani kullanmadığı izinlerinin ücreti işten ayrılırken ödenmeyen ya da eksik ödenmiş olan işçi, bu izin ücretine dair haklarını 5 yıl içinde işverenden talep edebilir.

İşçi Yıllık İzne Ayrılmak İstemezse ?

İşçi, yıllık izinlerini kullanmayarak, bu izinleri ücret ödemesi şeklinde talep etmesi sıkça karşılaşılan konulardandır. işverenler de işçinin izin hakkından vazgeçtiklerini beyanını dikkate alarak işçiye bu ödemeyi yapabiliyor. Bu kesinlikle yanlış bir uygulama olup, kazanılan ve dinlenme hakkı içerisinde yer alan yıllık izin hakkından vazgeçemezler. Sadece işten ayrılmaları durumunda kişi yıl içinde kullanılmayan izinlerinin ödemesini alabilir.

Kişi çalıştığı süre boyunca kullanmadığı izin parasını, hali hazırda çalışması devam ederken işverenden talep edemez.

Hangi Durumlarda İzin Parası Ödenmez?

Kişilerin kendi isteği veya işveren tarafından çıkarılması nedeniyle iş fesihlerinin akdi söz konusu olduğu her durumda ayrılan kişinin içeride bulunan çok hakkedilmiş tüm izin paralarının ödenmektedir. Kullanılmayan izin paraları işçinin haklı nedenle derhal işten çıkarıldığı durumlarda bile hesaplanarak işçiye ödenir.

Son olarak bordro açısından, izin parasının veya kullanılmayan yıllık izin ücretinin, işçilerin çıkış bordrolarında ilgili başlık altında ve ayrıca gösterilmesinde fayda vardır.

 

SONUÇ İTİBARİYLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE HESAPLANMASI GEREKİR.

KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA

Yıllık izin ücret olarak verilmez, izin olarak kullanılması gerekir. Fakat 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.

Kullanmaya hak kazanılan fakat kullanılmayan yıllık izin gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt ücreti ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Brüt yıllık izin ücretinden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir. Gelir vergisi oranı, ilgili çalışanın cari aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına denk gelen gelir vergisi dilimine göre belirlenmektedir. Gelir vergisi dilimleri her yıl güncellenmektedir. Brüt yıllık izin ücreti üzerinden %15 SGK primi (işçi ve işveren payı toplamı) kesintisi yapılmaktadır. Yıllık iznin hesabında AGİ hesaplamaya dahil edilmez…

YILLIK İZİN SÜRELERİ;

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Kullanılmayan Yıllık İzin 14 Gün olduğu varsayılarak ve çalışanın maaşının asgari ücret olduğu varsayılarak hesaplama yapılırsa;

Günlük Brüt Ücret (1.647/30) = 54.90

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Brüt) 54.90*14 = 768.60

SGK Kesintileri = 115.29

Gelir Vergisi = 98.00

Damga Vergisi = 5.83

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Net) = 549.48

1 yıllık kullanılmayan yıllık izin ücreti 2016 yılı asgari ücretine göre 549,48 TL’dir.

Sizde net (AGİ Hariç) maaşınızı otuza bölerek, çıkan rakamı kullanmadığınız gün sayısı ile çarparak kullanmadığınız yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

kaynak:http://iskanunu.com.sizin-sorduklariniz/issizlik-odenegi-nasil-hesaplanir/,muhasebetr.com

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.