2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı ve Kanuni Faiz Oranı

Ticari İşlerde Uygulanacak Kanuni Temerrüt Faiz Oranı Yıllık %19,50

(Eski Oran %9,75) Oldu

kaynak:https://www.procompliance.net

1) 2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı

2019 yılında uygulanacak olan kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları aşağıda gösterilmiştir….

2019 yılında uygulanacak olan kanuni faiz ve temerrüt faiz oranlarıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca henüz bir düzenleme yapılmamış olup geçmiş yıllarda yapılan düzenleme devam etmektedir…..

2018 Yılında Uygulanacak Olan Kanuni Faiz ve Temerrüt Oranları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Muhasebat Genel müdürlüğünce yayımlanan 57 sıra nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar tebliğinde 2018 yılı için uygulanacak Kanuni faiz ve temerrüt oranları gösterilmiştir.

 

2019 Yılında uygulanacak Temerrüt Faiz Oranları yukarıda belirtilenler kapsamında aşağıda gösterilmiştir…….
TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
2018 yılı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:
(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)Yıllık Oran (%)
1.1/1/2017 tarihinden itibaren :
1.1. 2018 yılı Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,9
1.2. 2018 yılı Temerrüt faiz oranı
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse9
1.2,2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)9,75
2.1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,9
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse9
2.2.2. Ticarî işlerde (14/12/2Ö14 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)10.5
3.1/1/2014 – 31/12/2014 donemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,9
3.2. Temerrüt faiz oram
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)11,75

2) 2018 Yılı Temerrüt Faiz Oranı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü parasal sınırlar ve oranlar başlıklı 57 sıra numaralı tebliğinde yer alan 2018 kanuni faiz ve temerrüt oranları şöyle;
13 Ocak 2018 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30300
TEBLİĞ (parasal sınırlar ve oranlar 2018)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI2018 yılı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)Yıllık Oran (%)  1.1/1/2017 tarihinden itibaren : 1.1. 2018 yılı Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,91.2. 2018 yılı Temerrüt faiz oranı 1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse91.2,2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)9,752.1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için : 2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,92.2. Temerrüt faiz oranı 2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse92.2.2. Ticarî işlerde (14/12/2Ö14 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)10.53.1/1/2014 – 31/12/2014 donemi için 3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,93.2. Temerrüt faiz oram 3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse93.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)11,75

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.