2019 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar

 

2019 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar

2019 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar henüz belirlenmemiştir….

2019 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar belirlendiğinde sitemizde yer alacaktır….

 

 

2018 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar

Belediye tahsildarları tahsil ettikleri paraları 15 günde bir vezneye veya Belediye hesabının bulunduğu bankaya yatırırlar.

Ancak tahsilat tutarının son genel nüfus sayımına göre nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 83 üncü maddesinin (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca, her yıl Bütçe Kanunu ile illerde ita amiri mutemetleri için belirlenen avans limitinin 2 katını, nüfusu 10.000’den fazla olan yerlerde ise, bu limitin 4 katını geçmesi halinde 15 günlük süre beklenmeden vezneye veya bankaya yatırılması zorunludur.

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2018-31.12.2018)

Kanuni Dayanağı

Nüfusu

Tutarı

Belediye Tahsilât Yönetmeliği 10. Madde,

5018 sayılı Kanun 35.mad., Geçici mad. 9,

7066 s. Bütçe Kanunu (İ)Cetveli,

10.000′ e kadar olan belediyeler

2.700,00

10.000′ den fazla olan belediyeler

5.400,00

 

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2017-31.12.2017)

Kanuni Dayanağı

Nüfusu

Tutarı

Belediye Tahsilât Yönetmeliği 10. Madde,

5018 sayılı Kanun 35.mad., Geçici mad. 9,

6767 s. Bütçe Kanunu (İ)Cetveli,

10.000′ e kadar olan belediyeler

2.600,00

10.000′ den fazla olan belediyeler

5.200,00

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.