2019 Bilirkişi İstanbul Bölgesi Son Liste (31.01.2019)

 

 

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi Yemin Sonrası Kabul Edilenlerin Tam Listesini

Listeyi görmek için tıklayınız….

 

 

2019 İstanbul Bölgesi Bilirkişiliğe kabul edilenlerin listesi yayınladı…..

İşte detaylı liste…

Listeyi görmek için tıklayınız……

2019 Bilirkişi Eksik Belge Listesi istanbul bölgesi için yayınlandı….

Liste aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir…..

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU Bölge Kurulumuzun 04/10/2018 tarihli ilanı üzerine 05 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan bilirkişilik başvuruları, eklenmesi gereken zorunlu belgeler yönünden kurulumuzca incelenmiştir. Buna göre; 1- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, duyurumuz EK-1 de gösterilmiştir.

2- Eksik belgeler ile ilgili detaylı açıklama EK-2 de gösterilmiştir. 3- Ekli listede ismi bulunanların işbu ilandan itibaren 15 (on beş) günlük kesin süre içinde eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

4- Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir. 5- Ekli listede isimleri bulunan ve eksik belgeleri olduğu kabul edilen kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir. 6- “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.

7- “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir. 8- Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.

9- Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. 10- Başvuruların incelenmesi UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır. 11-Eksik belgelerin tamamlanmasını müteakip yapılacak değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilenler 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir. 12- Bölge bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişilerin yazılı olarak yaptıkları güncelleme taleplerine ilişkin değerlendirme sonuçları da 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

 

Listeyi görmek için tılayınız….

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.