2019 Asgari Ücret Verileri

bayan çalışan-1

 

1) 2019 Asgari Ücret Verileri

 

ASGARİ ÜCRETLER

01/01/2019-31/12/2019  
Asgari Ücret 2.558,40

 

  

01/01/2018-31/12/2018

(193 Sayılı G.V.K. 32. Md., 04/12/2007 tarih ve 26720sayılı R.G. 265 seri nolu G.V. Genel Tebliği)

 

 

Çalışanın Medeni Durumu İndirim Oranı(%) 2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar 50 191,85
Evli, Eşi Çalışmıyor 60 230,22
Evli, Eşi Çalışmıyor, 1 çocuklu 67,5 259,00
Evli, Eşi Çalışmıyor, 2 çocuklu 75 287,78
Evli, Eşi Çalışmıyor, 3 çocuklu 85 326,15
Evli, Eşi Çalışıyor 50 191,85
Evli, Eşi Çalışıyor, 1 çocuklu 57,5 220,63
Evli, Eşi Çalışıyor, 2 çocuklu 65 249,41
Evli, Eşi Çalışıyor, 3 çocuklu 75 287,98
Evli, Eşi Çalışıyor, 4 çocuklu 80 306,96

 

 

 

 

 

ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
16 Yaşından Büyükler-Küçükler için Aday Çırak,Çırak Ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları
DÖNEMLER 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 20,30 608,85 20,30 608,85
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 17,78 533,25 17,78 533,25
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 16,49 TL 494,10 TL 16,49 TL 494,10 TL
01.07.2015-31/12/2015 Dönemi 21,23 TL 636,90 TL 21,23 TL 636,90 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 20,03 TL 600,90 TL 20,03 TL 600,90 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 17,85 TL 535,50 TL 17,85 TL 535,50 TL
01.07.2014-31/12/2014 Dönemi 18,90 TL 565,00 TL 18,90 TL 565,00 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 16,31TL 489,30TL 13,99TL 419,70TL
01.07.2011-31.12.2011 Dönemi 13,95TL 418,50TL 11,93TL 357,90TL
01.01.2011-30.06.2011 Dönemi 13.28TL 398,40TL 11,33TL 339,90TL
01.07.2010-31.12.2010 Dönemi 12,68TL 380,40TL 10,80TL 324,00TL
01.01.2010-30.06.2010 Dönemi 12,55TL 364,50TL 10,35TL 310,50TL
01.07.2009-31.12.2009 Dönemi 11,55TL 346,50TL 9,83TL 294,90TL
01.01.2009-30.06.2009 Dönemi 11,10TL 333,00TL 9,45TL 283,50TL
01.07.2008-31.12.2008 Dönemi 10,65TL 319,50TL 9,01TL 270,30TL
01.01.2008-30.06.2008 Dönemi 10,14TL 304,20TL 8,59TL 257,70TL

 

 

 

2) 2015 Yılı Asgari Ücret Verileri ve Hesaplanması

Çalışanların ve işverenlerin gözü kulağı Çalışma Bakanlığı’nın açıklayacağı 2015 yılı için belirlenecek asgari ücrette idi.

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını önceki gün yaptı ve asgari ücreti belirledi.

Asgari ücretteki artış beklentisi yüzde 3-5 aralığında iken bu sefer beklentilerin üzerinde bir artış yapıldı. Buna göre asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 6 artışla aylık brüt 1.201,50 ve 2015 yılı ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 artışla aylık brüt 1.273,50 aylık olarak arttırılmıştır.

Bununla birlikte; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek nakit ödenen yemek yardımı sigorta priminden istisna tutulmuştur. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 2,40 TL olmuştur.

Çocuk yardımı veya çocuk zammı adı altında personele yapılan ödemelerin SGK primi karşısındaki durumu ise daha farklı kurallara tabidir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 24,03 TL olmuştur. Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 Sayılı Kanun’a göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına uygulanacaktır.

4/a (SSK) sigortalısına aile zammı adı altında yapılacak ücret ödemesi gelir vergisi ve damga vergisi stopajlarına tabidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek aile zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. SGK tarafından, asgari ücretin yüzde 10’u olarak belirlenmiş bulunan aylık limit dahilindeki aile zammı ödemeleri SGK primine tabi değildir.

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, aylık asgari ücretin yüzde 10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 120,15 TL olmuştur.

asgari ücret

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.