2017 Gelir Vergisi Stopaj Oranları

 

GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

(193 sayılı GelirVergisi Kanunu madde 94, 12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK)

Stopajın Konusu

Oranı

Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GVK mad. 18 kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden

% 17

Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden)

% 20

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden

% 3

Kira Ödemelerinden

% 20

Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

% 20

Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

% 20

Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden Mal Alımları (193 sayılı Kanun mad. 94/13-c)

% 5

Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun mad. 94/13-d)

% 10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.