Yayınlandı: Per, Mar 30th, 2017

Ücret Bünyesi Nedir? Ücret Farklıları Nelerdir?

 

Ücretlerin Bünyesi:

Fiili iş piyasalarında aynı iş için kıdem, bilgi, öğrenim düzeyi, kamu-özel kesim olması, vasıf farkı gibi faktörlerin etkisiyle farklı ücret ödemelerine rastlanılmaktadır.

Fiili iş piyasalarında görülen ücret farklılıklarını beş gruba ayırmak mümkündür. (23)

-Şahıslar arası ücret farklılıkları: Verimleri aynı olan ve aynı işi yapan şahısların çeşitli özel sebeplerle (cinsiyet farkı, ırk, renk, akrabalık, dostluk gibi) farklı ücret alması halidir.

-İşletmeler Arası Ücret Farklılıkları: Aynı iş piyasasında, aynı iş kolunda, aynı konu ile uğraşan, müesseselerde farklı ücret sistemlerinin uygulanması gibi sebeplerle ücretlerin farklılık arzetmeridir.

-Coğrafi Ücret Farklılıkları: Bir ülkenin çeşitli bölgelerinde ödenen ücretlerin iktisadi, sosyal, demografik ve hatta siyasi nedenlerle farklı olması halidir.

-Vasıf Ayrılıklarından Doğan Ücret  Farkları:Emek sahibinin farklı vasıf seviyelerinde olmasından doğan ücret farklarıdır.

-İşkolları  (Sanayi) Arasındaki Ücret Farkları:Çeşitli sanayi ve işkolları arasında cari olan farklı ücret seviyelerini ifade etmektedir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>