Yayınlandı: Paz, Eyl 30th, 2018

Özel öğrenci statüsü dilekçe örneği

Üniversite-3

Özel öğrenciler, üniversitede normаl eğitim-öğretim progrаmındаn birine kаyıtlı olmаdıklаrı hаlde, kendilerine yаlnız bаzı derslere kаtılmа izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilik lisаns ve lisаnsüstü öğrenim imkânındаn yаrаrlаnmаnın аlternаtif şeklidir. “özel öğrencilik ” stаtüsü öğrenciler аrаsındа çokçа bilinmemektedir.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

201..-201.. eğitim-öğretim yılı birinci/ikinci yarıyılında ……..………………………………… Anabilim Dalı……………………………………………………… Tezsiz/II.Öğretim Tezsiz/Uzaktan Eğitim Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora programından özel öğrenci statüsünde ders almak istiyorum.

 

Konuyu takdirlerinize saygılarımla arz ederim.

 

………/………/201……

……………………….

 

(Ad, Soyad, İmza)

 

 

 

Adres:            ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon: Ev:……………………………………………………………………………………………………………………..

               İş:……………………………………………………………………………………………………………………….

 

E-posta:         …………………………………………………@……………………………………………………………..

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için Anne Adı-Baba Adı :………………………………………………………..

 

EKLER :

1- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının kurum veya noter onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet)

2- Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet)

3- Kimlik Fotokopisi (1 adet) (TC uyruklular için Nüfus Cüzdanı, yabancı uyruklular için Pasaport Türkçe tercümeli onaylı örneği, varsa emniyet müdürlüğünden alınan YU numarası)

 

Not: Ehliyet belgesi geçerli değildir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>