Yayınlandı: Pts, Nis 3rd, 2017

Otomatik Geçiş Sistemi Ücreti hk Genel Yazı

OGS-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20-650/6022                                                04/04/2006

Konu :

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)

İlgi    : 06/12/2005 tarihli ve B.08.0.İMD.0.26.09.00/5712 sayılı yazınız.

İlgi yazıda, Müsteşarlık makam hizmetlerinde kullanılan aracın, şehirlerarası gidiş gelişlerde otomatik geçiş sistemini kullandığı, bu sistemden faydalanabilmek için geçiş ücretine ilişkin bedelin önceden T.C. Ziraat Bankasına yatırılması gerektiği belirtilerek, otomatik geçiş sistemi için yatırılan bedelle ilgili banka dekontunun avans kapamalarında mahsup belgesi olarak kullanılıp kullanılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, otomatik geçiş sistemi ile ilgili olarak verilen avansların mahsubunda banka dekontunun kullanılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Bakan a.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>