Yayınlandı: Çar, Ağu 1st, 2018

Mali Yönetimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Nelerdir?

muhasebe-30

5018 sayılı kanun bazında tanımlanan mali sorunlar ve çözüm yolları….

 • mali yönetim sisteminin ve bütçe kapsamının dar olduğu
 • bütçe dışı harcamaların arttığı
 • kalkınma planı ile bütçeler arasındaki bağın koptuğu
 • kamu kaynaklarının etkin kullanılamadığı
 • harcama sürecinin katı ön kontrole tabi olduğu
 • harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin iyi kurulamadığı
 • bütçe hazırlama, uygulama ve kontrol sürecinde idarelere yeterli inisiyatifin tanınmadığı
 • çağdaş kamu mali yönetim anlayışında hakim olan; stratejik planlama, çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme, hesap verebilirlik, mali saydamlık ilkelerinin sistemde yer almadığı,

görülmüştür.

Bu eksiklik veya olumsuzlukların temelinde yatan geleneksel kamu yönetimi anlayışı;

 • merkezi planlamaya dayanır,
 • merkezi yönetim ve merkezi kontrol anlayışı hakimdir,
 • mevzuat odaklı-kurallara dayalıdır,
 • girdi odaklıdır,
 • hata aramaya odaklı, usulsüzlük ve yolsuzluğu araştıran bir denetim anlayışı hakimdir.

Oysa ki çağdaş yönetim anlayışı;

 • katılımcı ve paylaşımcı,
 • şeffaf ve hesap verebilir,
 • stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı,
 • gelecek yönelimli,
 • sonuç ve hedef odaklı,
 • yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı,
 • yatay organizasyon yapısını ve yetki devrini, öngören bir yönetim anlayışı sergilemektedir.

Bu nedenle yeni mali yönetim sisteminin anahtar kavramları şunlar alacaktır:

 • Yönetim Sorumluluğu Modeli
 • Kaynakların Etkili, Ekonomik, Verimli Kullanımı
 • Stratejik Planlama
 • Performansa Dayalı Bütçeleme
 • Çok Yıllı Bütçeleme
 • Hesap Verebilirlik
 • Mali Saydamlık
 • Tahakkuk Esaslı Muhasebe
 • İç Kontrol Sistemi
 • Etkin İç Denetim
 • Geniş Kapsamlı Dış Denetim

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>