Yayınlandı: Sal, Mar 28th, 2017

Kurumlararası Mal ve Hizmet Alım ve Devir İşlemleri

cek-1

1. KURUMLARIN BİRBİRİNE MAL VE HİZMET VEREBİLMELERİ
02.01.2008 tarih ve 2008/1 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesiyle sağlık kurumlarının birbirine mal ve hizmet temini izah edildi.
Genelgenin sonunda;
“Diğer taraftan bilindiği üzere gerek Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekse Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde, hastaların tetkik ve tedavisi için gerekli olan tüm mal ve hizmetlerin 01.01.2008 tarihinden itibaren hastanelerce karşılanacağı hususu yer aldığından; her hangi bir nedenle tetkik ve tedavide kullanılacak mal ve hizmetin hastanelerce temin edilememesi durumunda, söz konusu mal veya hizmetlerin yukarıda bahsedilen hükümler çerçevesinde kurumlarımızın birbirlerinden temin edebileceklerinin bilinmesi, ayrıca Bakanlığımıza bağlı kurum kuruluşlarımıza müracaat eden hastaların mağdur edilmemeleri açısından kurumlarımızın bu konuda birbirlerine gereken kolaylığı sağlamaları büyük önem arz etmektedir.” İfadelerine yer verilmiştir.

2. BAKANLIĞA BAĞLI KURUMLARIN DİĞER İDARELERE BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINA HİZMET SAĞLAMASI

25.01.2008 tarih ve 2008/2 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesiyle Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kuruluşlarına hizmet sağlayabilmesi izah edildi.

Genelgede:
“Bu çerçevede diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyelerinde yapamadıkları tetkik ve tahlilleri, hizmet alımı yoluyla Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlarımızdan temini yönünde çeşitli talepler olmaktadır.
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ”leri ile belirlenen fiyatlar (belirlenen fiyatların altında olmamak üzere) baz alınarak ve bunlara aykırı olmamak üzere, diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına tetkik ve tahlil hizmeti sunulması mümkün bulunmaktadır.” denilerek
“Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat eden hastaların mağdur edilmemeleri ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri alabilmeleri için diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlil taleplerinin karşılanması noktasında Bakanlığımıza bağlı kurumların anılan kurumlara gereken kolaylığı sağlamaları” istenmiştir.

kaynak:saglikmevzuati.blogspot.com.tr

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>