Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

Teklif Mektubunda Yazı ile Rakamın Birbirine Uygun Olması Gerektiği

Kısmi teklife açık olup olmadığına bakılmaksızın teklif mektubunda yazı ile rakamın birbirine uygun olması gerektiği

“…kısmi teklife açık söz konusu ihalede, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, mevzuat gereği teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bütün kısımlar için teklif edilen toplam tutarın ve bu tutara ilişkin taahhütlerin yer aldığı teklif mektubuna ilişkin değerlendirmenin, niteliği gereği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması söz konusu olamamaktadır. Nitekim anılan Kanun maddesinde de, teklif mektubunda teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile birbirine uyumsuz olması halinde, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmekte, kısmi teklif açık ihalelere ilişkin farklı bir değerlendirmeye imkan verebilecek şekilde bir hükme anılan Kanunda yer verilmediği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, ihalenin kısmi teklife açık bir ihale olup olmadığına bakılmaksızın, teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin yazı ve rakam ile birbirine uyumlu olması gerektiği hususunun 4734 sayılı Kanunun amir hükmü olduğu, başvuru sahibinin teklif mektubunda yer alan tutarın rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olmaması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır…”

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>