Yayınlandı: Cum, Nis 7th, 2017

Kamu Konutu Tahsis Edilen Kişilerce Karşılanacak Giderler (Yeni)

 

Kamu konutları yapıldığı zaman bu konutların bir kısım giderlerinin olması kaçınılmaz bir durumudur. Bu giderlerin giderlerin bir kısmı kurum tarafından karşılanırken bir kısmı da lojmanda ikamet eden kişiler tarafından karşılanmaktadır.

Lojmanların hangi giderlerinin kullanıcılar tarafından karşılanacağına dair düzenlemeler Kamu Konutları Yönetmeliği ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 294 sayılı Genel Tebliğ’de yer almaktadır.

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler” başlıklı 28. Maddesinde;” a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

 1. b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,
 2. c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,
 3. d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,
 4. e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin “3.2. Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler” başlıklı 3.2 maddesinde; “

Oturulan süre içinde;

 1. a) Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,
 2. b) Deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapılanlar ile uzun süreden beri onarım yapılamadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere kamu konutlarının küçük bakım ve onarım giderleri, (EK:4)
 3. c) Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,
 4. d) Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler,
 5. e) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları,
 6. f) Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksikliklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,
 7. g) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

konutta oturanlar tarafından karşılanır.” Hükmü yer almaktadır.

Ek:4

 

Sıra No Gider
1 Kırılan camların yenilenmesi,
2 Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),
3 Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,
4 Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,
5 Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,
6 Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,
7 Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,
8 PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,
9 Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,
10 Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,
11 Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,
12 Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,
13 Su tesisatının bakımı,
14 Lavabo onarımı,
15 Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
16 Duş teknesi ve küvet onarımı,
17 Duşakabin bakım ve onarımı,
18 Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,
19 Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,
20 Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,
21 Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,
22 Elektrik tesisatının bakımı,
23 Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
24 Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,
25 Aspiratör bakım ve onarımı,
26 Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),
27 Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,
28 Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,
29 Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,
30 Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,
31 Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,
32 Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,
33 Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,
34 Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,
35 Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,
36 Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,
37 Boylerlerin bakım ve onarımları,
38 Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,
39 Güvenliğinin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve onarımı,
40 Çatı arası temizliklerinin yapılması,
41 Baca temizliği yapılması.

 

Kamu Konutları Yönetmeliği ve Tebliğ’de kamu konutlarında oturanların karşılayacağı giderler maddede tek tek sayılmıştır. Konutta oturanlarca karşılanacak küçük bakım ve onarım giderleri ise Genel Tebliğ’in Ek-4 tablosunda yer almakta olup konutta oturanların bu sayılanlar dışına bir gideri karşılama gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

kaynak:mevzuatınyeri.com

 

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>