Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

İhalenin Yapıldıgı Yıl Mezun Olan Mühendis veya Mimar Mezuniyet Belgesini İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanabilir mi?

aile-2

İhalenin Yapıldığı Yıl Mezun Olan Mühendis veya Mimar Mezuniyet Belgisini İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, yapım işi ihalelerine yönelik olarak isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunabilecekleri düzenlenmiştir. Buna göre mühendis ve mimarlar ihalelerde mezuniyet belgelerini iş deneyimini tevsik için kullanabilecekler, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerin mezuniyetten sonra geçen her yıl için 197.091,00-TL değerinde benzer iş deneyimi olarak ele alınabilecek, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarlar için toplam süre 15 yılı aşamayacaktır.

Kanunda geçen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ibaresinden kaynaklı olarak ihalenin yapıldığı yıl mezun olan bir mühendis veya mimar mezuniyet belgesini iş deneyim belgesi olarak kullanma imkanları yoktu.

Kamu İhale Kurulunun 31.08.2016tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı Düzenleyici Kurul kararıyla, 4734 sayılı Kanun’un bahse konu hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak ve ihalelerdeki rekabet ortamını arttırmak amacını taşıdığı hususu ile birlikte değerlendirildiğinde “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi uyarınca, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen sürenin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesaplama yapılması gerektiği, aksi durumda sadece yıl üzerinden hesaplama yapılmasının eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Buna göre anılan karar doğrultusunda ihalenin yapıldığı yıl mezun olan bir mühendis veya mimar mezuniyet belgesini iş deneyim belgesi olarak kıst hesabı ile ihalelerde kullanılabilecektir

kaynak:malihakem.com

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>