Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

Giderciler İlgi Bekliyor

Naci Ağbal

Giderciler İlgi Bekliyor

Yeni hükümetin kurulması ile birlikte teşkilatın içerisinden gelen ve personelin sorunlarına hakim olan eski Müsteşar Naci Ağbal’ ın Maliye Bakanı olarak atanması, Maliye Bakanlığına bağlı gider birimleri (Muhasebat, Milli Emlak, Personel Muhakemat) personelinin yıllardır hasretle beklediği “kurum içi özel uzmanlık sınavı” açılması beklentilerini artırdı..

Bakanlığın, Kurum İdare Kurulu’nca son 4 yıl içinde almış olduğu tüm kararlarda “Defterdarlık Uzmanlığından Maliye Uzmanlığına sınavla geçişin sağlanmasına ve Bakanlığımız personelinden şartları taşıyanların Defterdarlık Uzmanlığına atanabilmesi için özel sınav açılmasına ilişkin düzenleme yapılması taleplerine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.(ilgili kararlar için tıklayınız) Ancak Maliye Bakanlığınca, Kurum İdare Kurulu tarafından alınan bu karara ilişkin düzenleme yapma hususu sürekli göz ardı edilmiştir.

Bu durum yıllardır kurum içinden özel uzmanlık sınavı ile kariyer imkanı bekleyen personeller arasında bir memnuniyetsizlik yaratmış ve personelin başka kurumlara geçmesine neden olmuştur.

KURUM PERSONELİ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEKTE..

Maliye Bakanlığı Gider bölümünde 2005 yılından itibaren kurum içi özel uzmanlık sınavı ile Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde 1.000 personel, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde 400 personel olmak üzere toplam 1400 personele uzman olma hakkı tanınmış ve 2011 yılından bu yana herhangi bir uzmanlık sınavı açılmamıştır. Ayrıca Bakanlığın Bağlı Kuruluşu olan Gelir İdaresi Başkanlığı 2006 yılından bu yana, kurum içi 7 adet Özel Uzmanlık sınavı ile yaklaşık 15.000 personelini Gelir Uzmanı yapmıştır.

Aynı Bakanlığa bağlı Gelir ve Gider birimlerine tanınan bu kariyer imkanlarının farklılığı, pek dile getirilemese de personel açısından öz evlat – üvey evlat muamelesi yapıldığı hissi uyandırmaktadır..

Ayrıca Bakanlık bünyesinde bulunan Maliye Mesleki Eğitim Kursuna sınav ile alınarak 6 ay boyunca geniş kapsamlı bir eğitim alan ve kurstan mezun olan personelin büyük bir kısmı çalışma hayatı boyunca görevde yükselme imkanı bulamamaktadır.

Sonuç olarak, Maliye Bakanlığının ilgili gider biriminde görevli personeli, kurum içi kariyer imkanlarının tanınmasına ve iş barışının sağlanmasına yönelik olarak Bakan Naci AĞBAL’ dan “Kurum İdare Kurulu” kararları ile ilgili olarak somut düzenlemeler yapılmasını beklemektedirler.

kaynak:http://www.memurlar.net / haber/549777/

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>