Yayınlandı: Per, Ağu 9th, 2018

Farklı İşyerinde Çalışan İşçilerin İzin Sürelerinin Belirlenmesi

BİLGİ TALEBİ!

Üniversitemiz 23.04.2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesinden ayrılarak kuruldu. 01.01.2016 tarihinde işe başlamak üzere personel çalıştırılmasına dayalı Özel Güvelik hizmeti alımı ihalesi gerçekleştiriliyor. İhale kapsamında Akdeniz Üniversitesinde çalışan işçilerin bazıları çalışmaya devam ediyor.
Alt işveren ve üst işveren değişmiş ancak çalıştıkları işyeri değişmemiş oluyor.

Sizce, İşçilerin Akdeniz Üniversitesinden gelen izinleri kullandırılabilir mi? Yoksa, 01.01.2017 yılında daha önce çalışmışlıklarına bakılmaksızın hepsi 14 iş günü izin hakkı mı kazanır?

(Mevzuattan dayanak gösterilerek cevaplandırılırsa memnun olurum)
Teşekkürler.

Yıllık ücretli iznin kazanılmasında bir yıllık çalışma süresinin aynı işverenin işyerinde geçmesi zorunludur ancak işverenin aynı işyerinde yapılması şart değildir. İşçinin, aynı işverenin çeşitli işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilerek hesaba alınır. Ayrıca, İş Kanunu kapsamındaki işyerinde çalışmakta olan işçinin aynı işverenin bu Kanun kapsamında olmayan işyerlerinde çalıştığı sürelerde yıllık izin için geçirilmesi gereken sürelerin hesabına dahil edilir (İş K. md.54). Yani bir işyerinde 3 ay çalıştıktan sonra aynı işverenin başka bir işyerinde işe başlaması halinde önceki 3 ay da yıllık ücretli izin hakkı için bir yılın dolmasında hesaba alınır.

Yıllık izin hakkının hesaplanmasında aynı işverene ait değişik işyerlerinde geçirilen hizmet sürelerinin birleştirilmesinde kamu kesiminin özelliğine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Şöyle ki: Aynı bakanlığa bağlı işyerleriyle, aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur (İş K. md.54

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>