Yayınlandı: Per, Eyl 27th, 2018

EYT Kanun Teklifi Meclise Geldi

Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER; “1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanun’la emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilmiş, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kanundaki ilgili hükmü iptal etmesiyle 2002 yılında 4759 sayılı Kanun çıkartılarak emeklilikte kademeli geçiş yeniden düzenlenmiştir. AYM’nin söz konusu düzenlemesiyle 1999 yılından önce işe başlayan sigortalıların emekli olacakları yaş sınırları kademeli olarak yükseltilmiştir.

Bu kanun hükmü gereği sigortalılar, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olsalar dahi emekli aylığından yararlanabilmek için öngörülen yaş koşulunu sağlayana kadar beklemek zorunda kalmıştır. Bu durum prim gün sayısını ve kanunda öngörülen çalışma yılını doldurmuş olan ancak 4759 sayıl Kanun’da belirtilen yaş koşulunu sağlamayan sigortalılar açısından hak kaybına neden olmuştur.

İşe başladıkları tarihte yürüklükte olan mevzuata göre emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamladıkları, emekli olmak hakkını elde ettikleri halde, 4759 sayılı Kanun hükümleri itibariyle yaş şartına tabi tutulmaları hukukun öngörülebilir olması ilkesiyle çelişmektedir. İşe başladıkları tarihte erkekler için 25 yıl kadınlar için 20 yıl hizmet ile emekli olacakları öngörüsü ile hareket eden sigortalılar açısından bu durum bir mağduriyet yaratmıştır.

Yasa geriye doğru işletilmiş kişiler arasında, eşitlik ilkesine aykırı şekilde birine 3 yıl, diğerine 15-17 yıl gibi süreler eklenmiştir. Haksız bir yasayla emeklilikleri ellerinden alınan devletin genç, işverenin ise yaşlı bulduğu bu kesim ne çalışmakta ne de iş bulabilmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk işe girdikleri şartta emekli olmak, Devletin kendilerine verdiği sözü tutmasını beklemektedirler.

Bu hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için 1999 yılından önce sigorta kaydı yaptırmış ve sigorta prim sayısı ile sigorta süresini doldurmuş olan sigortalıların yaş şartı arammaksızın emeklilik aylığına hak kazanabilmesi amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi Hazırlanmıştır.” gerekçelerini sunmak suretiyle TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi 16 Mart 2016 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

kaynak:memurahval.com