sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkı döviz cinsi borçlarda geçerli mi?

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/5334 Karar Numarası: 2016/2721 Karar Tarihi: 03.02.2016 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine More...

by admin | Yayınlanmış 8 ay Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 9th, 2016
0 Comments

Açıklamasız Havale Borç Ödemesi Sayılır mı? (Yargıtay Kararı)

Özet: Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Tarafların delil olarak dayandığı banka havalesinde More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 6th, 2016
0 Comments

Noter İhbarnamesi İle Eşe, Eve Dön Çağrısı Yapılabilir mi?

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/17300 2016/175 11.1.2016 BOŞANMA DAVASI (Davalı Erkeğin Dava Açıldıktan Sonra Eşine Eve Dönmesi İçin İhtarname Göndermesinin Davacı Kadına Mahkemece Kusur Olarak More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 5th, 2016
0 Comments

Şirketin Borçlarından Dolayı Oluşan Cezalardan Ortakların Sorumlu Tutulamayacağı

Yargıtay 10. HD. ’nin, 20.10.2014 tarih ve E. 2013/11824, K. 2014/19967 sayılı Kararı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin Kararı’nda özetle; “Dava: Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mart 28th, 2016
0 Comments

Sahte Fatura Suçunda Sorumlulun Tespit Edilmesi

Birden fazla şirket temsilcisi bulunması halinden sahte fatura suçunun sorumlusunun tespiti Ceza Dairesi         2015/2982 E.  ,  2015/8334 K. “İçtihat Metni” Tebliğname No           More...

Yazar admin Aç Cuma, Mart 25th, 2016
0 Comments

Muhasebecinin Özel Belgede Sahtecilik Yapması

11. Ceza Dairesi         2013/18523 E.  ,  2015/29867 K. “İçtihat Metni” Tebliğname No : 11 – 2012/134688 MAHKEMESİ : Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 11/04/2012 NUMARASI More...

Yazar admin Aç Salı, Mart 8th, 2016
0 Comments

Hizmet gereği görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin eski görev yerine atanması mümkün mü?

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki değişiklik üzerine açılan davada Danıştay Onaltıncı Dairesince verilen yürütmenin More...

Yazar admin Aç Pazar, Şubat 28th, 2016
0 Comments

Masrafları Başka Kurum Tarafından Karşılanan Memura Geçici Görev Yolluğu Ödenir mi?

Yurtdışında geçici görevle gönderilen ve bu görev süresince tüm giderleri yurtdışındaki bir kuruluş tarafından karşılanan personele, bu görevlendirme nedeniyle yurtdışı geçici görev yolluğu More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 23rd, 2016
0 Comments

Kesin Teminatın iadesi koşulu nasıl gerçekleşir? İdare yükleniciden kalan borçları, kesin teminattan tahsil edebilir mi?

Konu : Kesin Teminatın iadesi koşulu nasıl gerçekleşir? İdare yükleniciden kalan borçları, kesin teminattan tahsil edebilir mi? Karar Veren Mahkeme: Yargıtay 15.Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 05.07.1989 More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 23rd, 2016
0 Comments

Teminatın irat kaydedilmesinin niteliği hakkında

Konu : Teminatın irat kaydedilmesinin niteliği hakkında Karar Veren Mahkeme: Yargıtay 15.Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 10.6.1985 Karar Sayısı:766/2076 Olay Özeti Karar ve Sonuç : Sözleşmenin ihlali halinde, More...